Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Wyzwania i trendy

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  W minionym tygodniu Światowe Stowarzyszenie Stali świętowało pięćdziesięciolecie działalności. Z tej okazji, podczas obchodów wystąpił Angel Gurria, sekretarz generalny OECD, który przedstawił swoje uwagi o wyzwaniach stojących przed światowym przemysłem stalowym. Warto pochylić się nad tym wystąpieniem w poszukiwaniu trendów i problemów, które ważne są również dla dystrybutorów stali.

  Dwa główne i obecnie najszerzej dyskutowane w rozmaitych gremiach kwestie to oczywiście nadprodukcja i zaburzenia w światowej wymianie wyrobami hutniczymi. W ostatnim czasie poświęciłam im wiele miejsca w swoich felietonach. Warto jednak odnotować, że OECD traktuje te problemy poważnie i dużą część odpowiedzialności za znalezienie rozwiązania bierze na siebie.

  Kolejnym trendem jest obecność stali w globalnym łańcuchu wartości, co przejawia się w restrukturyzacji działalności firmy na arenie międzynarodowej poprzez outsourcing i offshoring działań. Firmy próbują zoptymalizować swoje procesy produkcyjne, lokalizując różne jego etapy w różnych miejscach. W ostatnich dziesięcioleciach obserwowano silną tendencję do międzynarodowego rozproszenia działań związanych z łańcuchem wartości, takich jak projektowanie, produkcja, marketing, dystrybucja itd. To ogromna szansa dla dystrybutorów i przetwórców stali, którzy muszą się odnaleźć w takiej konstrukcji rynku. Czas tradycyjnej dystrybucji się zakończył i nie ma do niego powrotu. Obecnie biznesu nie robią już wielkości i tonaż ale wartość dodana. Tu kształtują się marże, zwłaszcza w obliczu niestabilnych cen stali. Dystrybutorzy muszą wchodzić w kolejne obszary łańcucha, oferować dodatkowe usługi, standardowo nie kojarzone z handlem stalą. Postępująca specjalizacja i powiązanie z określonym produktem jest bowiem wymogiem a nie nowością. Sam produkt również się zmienia. Oczywiście, tradycyjne gatunki stali w niektórych obszarach zawsze będą niezbędne – ale mam duże wątpliwości, czy ten segment działalności w przyszłości będzie dawał satysfakcjonujące zyski. Do głosu dochodzą produkty coraz bardziej wysublimowane, doskonałe jakościowo o szczególnym zastosowaniu. W dużej mierze kwestia ta leży po stronie producenta ale przecież przetwórca do obróbki tak zaawansowanej stali również musi się przygotować. Warto też przywołać to o czym mówił Gurria w tym temacie:: firmy stalowe, które koncentrowały się na jakości i w mniejszym stopniu na wolumenie, zazwyczaj łatwiej przechodziły okres pogorszenia koniunktury.

  Następny trend, który sygnalizuje sekretarz generalny OECD to digitalizacja. I tu również widzę odniesienie do dystrybucji. Już teraz są na świecie magazyny i systemy dystrybucji stali całkowicie skomputeryzowane, niezatrudniające ani jednej osoby w obsłudze. Kilka podobnych projektów, w mniejszym stopniu rezygnujące z tradycyjnej organizacji sprzedaży są obecnie realizowane w Europie. Choć praktycznie każda firma ma już zaimplementowany jakiś rodzaj systemu obsługi, to nie jest jeszcze trend digitalizacji o którym tyle się mówi.

  W końcu problem, który uważam, nie uzyskał jeszcze wystarczającej uwagi ze strony nas wszystkich: to regulacje oraz zasady, którymi kierujemy się w działalności na rynku stali. Z jednej strony mamy decydentów, którzy powinni zadbać o to, aby istniały właściwe warunki ramowe i zachęty, aby firmy koncentrowały się na inwestycjach i zwiększały jakość produktów, modernizowały zakłady oraz identyfikowały nowe możliwości rynkowe. Z drugiej mamy przedsiębiorców, do których również należy odpowiedzialność za kształtowanie ram, w których się porusza rynek. Tu jest ogromne pole do zagospodarowania i wielkie wyzwanie przed takimi organizacjami jak Polska Unia Dystrybutorów Stali. Po pierwsze, udział firm w pracach branżowych organizacji będzie się zwiększał a poziom zrzeszania się podmiotów rósł. Po drugie, świadomość, że to w izbach, zrzeszeniach i innych organizacjach kształtuje się otoczenie biznesowe wreszcie zaczyna się przebijać. W minionym tygodniu PUDS był organizatorem dużej konferencji poświęconej rynkowi stali zbrojeniowej i budownictwu. Znacząca jej część poświęcona była kształtowaniu standardów na rynku, podnoszeniu jakości usług i współpracy z firmami budowlanymi poprzez certyfikacje ważnych obszarów działania zbrojarni. Wpisuje się to działanie w globalny trend w branżach przetwórczych, które dążą do samoregulacji, narzucając sobie pewne rozwiązania w trosce o to, by rynek cały czas się rozwijał i stawiał wyzwania przed jego uczestnikami. Doskonal się lub giń.

  Problem jest wydaje się być jeszcze szerszy. Kształtowanie rynku w duchu etycznego prowadzenia biznesu to tak naprawdę esencja współpracy branżowej. W pierwszym zdaniu Misji PUDS czytamy, że organizacja „reprezentuje, promuje i rozwija najwyższe standardy technologiczne i etyczne w handlu wyrobami hutniczymi”. Jak duży obszar kryje się pod tym hasłem, zależy w największym stopniu od nas samych. Widzę ogromną przyszłość w działaniach oddolnych przedsiębiorców, którzy dopiero otwierają oczy na to, że to oni sami za pomocą organizacji branżowych kształtują zasady prowadzenia działalności na rynku z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji. Polska Unia Dystrybutorów Stali dostrzega potencjał tego trendu i chce go aktywnie tworzyć. Nasza organizacja dołączy do grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Rozwoju oraz zamierza temat standaryzacji i etyki biznesu promować w ramach europejskiego zrzeszenia organizacji stalowych dystrybutorów – Eurometal.
  A jakie trendy na rynku dystrybucji widzą Państwo? Jak zawsze jestem otwarta na dyskusję i zapraszam do kontaktu.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint