Wyniki
Zamknij

    • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
    • Usługi
      Usługi
    • Produkty
      Produkty
    • Firmy
      Firmy
    • Internetowa giełda długów

    • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
    • Usługi
      Usługi
    • Produkty
      Produkty
    • Firmy
      Firmy
    • Internetowa giełda długów

    • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
    • Usługi
      Usługi
    • Produkty
      Produkty
    • Firmy
      Firmy
    • Internetowa giełda długów

    ENEX / ENEX Nowa Technologia

    Data: 
    2015-03-05 00:00 - 2015-03-06 00:00

    KIELCE - TARGI KIELCE

    Już od osiemnastu lat, przez tradycyjnie dwa marcowe dni w Targach Kielce króluje tematyka ściśle powiązania z energetyką, elektrotechniką oraz energią odnawialną. XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia to miejsce, w którym corocznie blisko 100 firm prezentuje urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Stoiska wypełnia sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istniejących.

    ENEX

    • Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii;
    • maszyny, urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne;
    • budownictwo energetyczne;
    • eksploatacja urządzeń energetycznych i modernizacja istniejących sieci;
    • użytkowanie energii i metody jej oszczędzania;
    • odnawialne źródła energii i ciepła;
    • informatyka w energetyce;
    • telekomunikacja; wytwarzanie ciepła dla systemów ciepłowniczych;
    • skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;
    • technologie systemów przesyłowych, armatura sieciowa.

    ENEX Nowa Energia

    • Biogaz
    • Biopaliwa stałe (biomasa)
    • Energia słoneczna
    • Energia wodna
    • Energia wiatrowa
    • Energia geotermalna
    • Biopaliwa płynne
    • Pojazdy na biopaliwo;
    • Energia jądrowa
    • Rozwiązania informatyczne dla sektora OZE
    • Doradztwo energetyczne i finansowe
    • Automatyka
    • Osprzęt eksploatacyjny i narzędzia
    • Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej
    • Technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
    • Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii;
    • Możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych;
    • Urządzenia i linie technologiczne do produkcji pelet.

    Magazyn Stalowe Forum będzie dostępny na targach ENEX/ ENEX Nowa Energia 

     

    Projekt i realizacja: direktpoint