Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Znoszenie barier handlowych

  Cecilia Malmström - komisarz ds. handlu UE

  Rynki są jak spadochrony: najlepiej gdy pozostają otwarte. Unia Europejska jest tego przykładem. Jest to jeden z najbardziej otwartych na świecie rynków, z niskimi taryfami zewnętrznymi, jednolitym rynkiem bez granic i dużymi ułatwieniami w prowadzeniu biznesu. Nie zaskakuje zatem, że UE ma największy na świecie udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zagraniczne spółki zależne tworzą około 20 milionów miejsc pracy w UE.

  Jednak aby otwarty handel przynosił korzyści przedsiębiorstwom i społeczeństwu, musi działać w obie strony jednakowo. Ponad 30 milionów miejsc pracy w UE jest wspieranych przez europejski eksport do reszty świata. Dzięki naszym umowom handlowym otwieramy nowe rynki dla naszych eksporterów, zapewniając im dostęp do rynków zagranicznych na takich samych warunkach, jakie oferuje UE. Jednak liberalizacja bez realnego dostępu do rynku nie ma żadnej wartości ani dla eksporterów – ani dla UE.

  Protekcjonizm, samobójczy i niszczycielski, wyraźnie wzrasta. Od czasu kryzysu finansowego, każdego roku byliśmy świadkami dwucyfrowego wzrostu barier dotykających nasze firmy za granicą. Bariery techniczne, nieuzasadnione opóźnienia celne, polityki protekcjonistyczne i inne przeszkody kosztują miliardy euro unijnych przedsiębiorców każdego roku. Jest to nieuzasadnione i nie do przyjęcia.

  Nasza odpowiedź jest jasna. Powrót do wzrostów jest podstawą naszej polityki. Mamy narzędzia i używamy ich skutecznie aby eliminować bariery na rynkach zagranicznych, prowadzamy i rozstrzygamy spory przeciwko innym krajom i nakładamy środki ochronne w przypadkach nieuczciwego handlu. Wsparcie UE dla przedsiębiorców jest niepodważalne i pokazuj, że można znaleźć skuteczne rozwiązania nie łamiąc międzynarodowych reguł handlu. Jednocześnie, niech nikt nie pomija faktu, że globalne zasady muszą zostać rozszerzone, aby znaleźć autentyczne, trwałe środki na nowe bariery i zaburzenia, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch dekad, oraz które zagrażają integralności globalnego systemu handlu.

  Ponieważ rośnie liczba barier dotykających eksporterów i inwestorów w UE, tak samo muszą wzrosnąć nasze starania. W naszej strategii "Handel dla wszystkich" nadaliśmy najwyższy priorytet dla wsparcia handlu. Ostatnia edycja rocznego raportu w sprawie barier w handlu i inwestycjach podsumowuje, jak działaliśmy w tym obszarze w 2017 r., dostarczając konkretne rozwiązania naszym eksporterom. Poprzez partnerstwo na rzecz dostępu do rynku z państwami członkowskimi UE i przemysłem usunięto 45 barier handlowych - w tym kilka długoterminowych. To o 25 więcej niż w 2016 roku.

  Uruchomiliśmy także Market Access Days w państwach członkowskich z ekspertami ds. handlu i przedstawicielami branży, którzy mają identyfikować i przezwyciężyć bariery, które napotykają nasze firmy. Podnoszenie świadomości o wspólnych działaniach w tym zakresie UE i jej państw członkowskich jest szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ograniczone zasoby do rozwiązania barier handlowych na własną rękę. Dlatego rozszerzyliśmy nasze narzędzia dla firm, aby mogły być lepiej poinformowane - jak eksportować poza UE i gdzie szukać pomocy, gdyby pojawiła się przeszkody.

  Jestem dumna z tego, co osiągnęliśmy, dając naszym firmom wymierne korzyści.  Od początku kadencji Komisji Europejskiej nasza współpraca z państwami członkowskimi i przemysłem przynosi efekty: usunęło 88 barier w szerokim zakresie sektorów - żywności, samolotów, motoryzacji, ceramiki, kosmetyków, ICT i elektroniki, żelaza i stali, maszyn, sprzętu medycznego, lekarstw, tekstyliów i przemysłu skórzanego, drewna i papieru, usług ... co daje 4,8 miliarda euro dodatkowego eksportu dla firm z UE każdego roku - dokładnie dwa razy więcej niż w naszej ostatniej analizie (2015). Jako że protekcjonalizm wzrasta za granicą, wzrasta także wsparcie ze strony UE.

  Ta cicha praca nie trafia na pierwsze strony gazet, choć powinna. Otwarcie rynku jest ekonomiczną i polityczną koniecznością. Ma to znaczenie dla wielu europejskich firm działających za granicą Wnosi istotny wkład do głównego celu Komisji, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zatrudnienie dla naszych obywateli.

  To jest nasze zobowiązanie. UE nie będzie akceptować faktu, że nasze firmy padają ofiarą bariery dostępu do rynku. Nasze firmy znajdą w UE niezmienną determinację, która zapewni otwarcie rynku, na jakie zasługują.

   

   Raport Komisji Europejskiej dot. znoszenia barier w handlu i inwestycjach (ang.)

   Zniesione bariery w handlu w 2017 roku (ang.)

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint