Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Walka z nadprodukcją

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Dwa tygodnie temu dzieliłam się z Państwem uwagami odnośnie rozwoju nadprodukcji stali na świecie. Dziś chciałabym przybliżyć kwestię walki z tym problemem, jej dotychczasowego przebiegu i skuteczności oraz planów na przyszłość.

  W największej mierze problem dotyczy oczywiście Chin oraz siły nacisku globalnego rynku stali na Kraj Środka, aby przeprowadzał reformy. Kwestia ta była podejmowana przez lata, szczególnie podczas spotkań US-China Strategic and Economic Dialogue (S&ED). Podczas szóstej z rund spotkań, w 2014 roku Chiny zobowiązały się do przyjęcia mechanizmu ograniczającego ekspansję produkcji stali a w ciągu 5 lat osiągnięcia znaczącego postępu w redukcji jej wielkości. Podczas pozostałych trzynastu sesji spotkań zobowiązań było więcej, odnoszących się do modernizacji państwowych zakładów, subsydiowania energii, dostępu do rynku podmiotów zagranicznych. Ponadto Chiny same narzucały sobie pewne ograniczenia, umieszczając każdorazowo w planach pięcioletnich dodatkowe zobowiązania. Jednak należy pamiętać, jak bardzo złożona jest sytuacja chińskiej gospodarki. Centralnie planowane osiągnięcia w zderzeniu z tarciami i dążeniami poszczególnych uprzemysłowionych regionów zazwyczaj skutkowały odwrotną tendencją. Gdy w 2010 roku zamknięto 41mln ton mocy produkcyjnych, otwarto 82 mln gdzie indziej, rok później zamknięto 32 mln ton, otwarto 63 mln ton (wartość netto). Sytuacja w 2013 roku byłą wyjątkowo kuriozalna, bowiem przy dodaniu 146 mln ton nowych możliwości produkcyjnych, zamknięto jedynie 10.

  W styczniu 2016 roku Chiny ogłosiły redukcję od 100 do 150 mln ton w przeciągu pięciu lat, a także zamiar powstrzymania się od nowych projektów oraz wyeliminowania tzw. zakładów zombi, które są zbyt przestarzałe by dalej pracować lub trwają uśpione. Przeznaczono na ten cel ponad 15 mld dolarów i choć plan ten wydaje się najbardziej realistyczny z wszystkich dotychczasowych, również napotyka problemy. Jak donosił Greenpeace, jedynie 24 proc. z redukcji z ubiegłego roku dotyczyło mocy faktycznie używanych, reszta została przeprowadzona jedynie na papierze.

  Inny pomysł na redukcję nadprodukcji, poprzez konsolidację rynku, również napotyka na przeszkody. Chiński rynek stalowy, w dużej mierze zdefragmentowany broni się przed łączeniem spółek w większe podmioty. Według ekspertów banku Morgan Stanley dzieje się tak z wielu przyczyn, wśród których kluczową rolę odgrywają duże odległości w transporcie pomiędzy zakładami, co nie stanowi zachęty do konsolidacji. Ponadto lokalne władze, nawet po konsolidacji niechętnie zezwalają na ograniczanie produkcji, bowiem boją się wzrostu bezrobocia. Przeprowadzone w ostatnich latach przejęcia nie miały zatem wpływu na nadprodukcję stali w Chinach.

  W ostatnich miesiącach stal znów stała się tematem wielkiej polityki. Podczas lipcowego spotkania G20 kwestia nadprodukcji była poruszana bardzo szeroko a nowy plan walki z problemem ma zostać ogłoszony w listopadzie br. Po szczycie Chiny zaproponowały kolejną redukcję nadprodukcji o 150 mln ton do 2022 roku. Propozycja ta została jednak dwukrotnie odrzucona przez Prezydenta Trumpa, co sugeruje, że ma on swój własny plan na stalową rozgrywkę o nadprodukcję. Trump wielokrotnie podejmował temat stali i ochrony amerykańskiego rynku przed chińskim dumpingiem. Trwa obecnie dochodzenie z sekcji 232 (o którym piszemy również w bieżącym przeglądzie tygodnia), które jak mówi coraz większa ilość ekspertów, ma być kartą przetargową dla USA w relacjach z Chinami o Korę. Ale nie idźmy tak daleko. Bez względu na to, jakie wielka polityka ma plany wobec chińskiej stali, ważna jest ciągła kontrola wielkości produkcji i jej przepływów. Podczas spotkania OECD w 2016 roku Etienne Davignon, jeden z twórców Unii Europejskiej, powiedział, że walka z chińską nadprodukcją to będzie proces a nie jednorazowa decyzja. Ważne jednak, by proces ten wreszcie efektywnie się rozpoczął.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint