Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Tydzień z cłami

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Gorący tydzień w cłach za nami. Unia Europejska najpierw ogłosiła zmiany w zasadach polityki antydumpingowej a koniec tygodnia przyniósł długo oczekiwaną decyzję dotyczącą wyrobów gorącowalcowanych z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy.

  3 października Rada Europejska i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany przepisów, pozwalających na lepszą ochronę rodzimych producentów poprzez zmianę polityki antydumpingowej. Chodzi o tzw. nową metodologię, która ma ułatwić identyfikowanie przypadków, gdy ceny importowanych wyrobów są zaniżane wskutek interwencji państwa trzeciego. Główne zmiany, o których piszemy tutaj, to przede wszystkim odejście od podziału na kraje gospodarki rynkowej i nie posiadające takiego statusu podczas obliczania dumpingu. Ważne obecnie będzie udowodnienie poziomu zakłóceń między ceną wyrobu a kosztem jego produkcji. W końcu, wśród kryteriów stwierdzania dumpingu, które będą brane również pod uwagę, są normy socjalne i środowiskowe.

  Podstawą osiągniętego kompromisu była propozycja Komisji Europejskiej z 9 listopada 2016 roku. W dokumencie stracił znaczenie status gospodarki rynkowej. Komisja stwierdza, że kraj wywozu, nawet będący członkiem WTO, może dopuszczać się nieuprawnionej interwencji państwowej w ceny i koszty. W takim przypadku, zamiast określać cenę normalną danego wyrobu poprzez porównanie do ceny podobnego produktu z tego samego kraju, będzie ona określana na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny. Aby tego dokonać, nastąpi porównanie do niezniekształconych cen i kosztów międzynarodowych lub kraju o podobnym rozwoju gospodarczym. Jest to oczywiste zabezpieczenie, przed uzyskaniem przez państwa statusu gospodarki rynkowej w postępowaniach przed WTO, w sytuacji, gdy mimo to stosują one znaczący interwencjonizm.

  Nowe zasady będą stosowane od postepowań rozpoczętych po wejściu w życie zmian. Jednak w przypadku przeglądu obowiązujących już instrumentów (nie będzie systemowego przeglądu wszystkich wyników postepowań, odbędzie się to jedynie w przypadku, gdy zachodzą ku temu przesłanki w konkretnych przypadkach), może, choć nie musi, być użyta już nowa metodologia. Komisja zaznacza jednak, że będzie starała się by uniknąć sytuacji, w której zasadniczo te same okoliczności prowadziłyby z czasem do zastosowania dwóch różnych metod. To może budzić uzasadnione wątpliwości, bowiem mając w ręku potężny instrument, Komisja może wcale nie chcieć go użyć.

  W odniesieniu do postępowań antysubsydyjnych, zmiany odnoszą się do możliwości włączenia do postepowania informacji o subsydiach wykrytych już w trakcie jego trwania a następnie przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z krajem, którego dotyczy postępowanie.

  Zmiany mają wejść w życie z końcem roku, natomiast jeszcze na starych zasadach zakończyło się w minionym tygodniu postępowanie dotyczące wyrobów gorącowalcowanych z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy. Piszemy o tym w szczegółach tutaj. Zgodnie z oczekiwaniami i informacjami przekazywanymi wcześniej, Unia Europejska zdecydowała się na nałożenie ceł od 17,6 do 96,5 Euro za tonę w zależności od producenta. Cła obowiązują od 7 października przez 5 lat. Wcześniejsza propozycja Komisji, aby wprowadzić cenę minimalną w wysokości 472,27 Euro nie znalazła poparcia wśród krajów członkowskich. Żadne z ceł nie będzie również obowiązywać z mocą wsteczną. Tym samym kończy się najbardziej komentowane postępowanie dotyczące wyrobów stalowych jak dotąd. Przez najbliższe pięć lat import w tych kierunków będzie obłożony dodatkowym obciążeniem. Czy kolejne głośne postepowania antydumpingowe będą toczyć się już według nowych zasad? Jak Państwo oceniają wynik tego postępowania? Tradycyjnie zapraszam do kontaktu i dzielenia się opiniami.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint