Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Stabilny wzrost rynku stali

  Analiza Q1 2018, EUROFER

  Rynek stali w UE rozpoczął rok 2018 na stosunkowo silnych podstawach, wspierany przez trwające ożywienie gospodarcze i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach odbierających stal.

  Jednak trend wzrastającego przywozu był kontynuowany nawet ponad wysoki jego stan z 2017 roku. W latach 2018-2019 oczekuje się, ż poziom popyty na stal spłaszczy się, wskutek bardziej zrównoważonego tempa rozwoju przemysłów konsumujących stal. jako wzrost końcowego zużycia stali spowalnia do bardziej zrównoważonego tempa ekspansji. Niedawny wzrost protekcjonizmu w handlu pogłębia niepewność i może spowodować, że sytuacja na rynku będzie zmienna.

  „Najnowsze dane potwierdzają silny wpływ amerykańskich taryf Sekcji 232 na odchylenie import do UE - z gwałtownym wzrostem w prawie wszystkich liniach produktowych”, powiedział Axel Eggert, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Stali (EUROFER). „Ten wzrost występuje w tym samym czasie co prognozy korygujące wzrosty na rynku stali. Nie możemy ryzykować trwającej normalizacji na rynku, z zadowoleniem przyjmujemy niedawną unijną decyzję o środkach ochronnych, będącą gwarancją stabilizacji.”

  Zużycie stali w UE28 wzrosło o 3 proc. rok do roku w pierwszym kwartale 2018 roku, na co złożyło się stabilne realne zapotrzebowanie na stal oraz sezonowe uzupełnianie magazynów. Krajowe dostawy na rynek UE wzrosły o 2,1 proc. rok do roku do 37 milionów ton w pierwszym kwartale. Import z krajów trzecich wzrósł w tym okresie o 9,8 proc. do 10 milionów, w porównaniu do i tak podwyższonych poziomów z roku 2017.  W rezultacie przywóz osiągnął najwyższy kwartalny poziom od trzeciego kwartału 2007 r. Potwierdza to obserwację, że ograniczenia narzucone przez środki antydumpingowe nałożone przez Komisję Europejską w ciągu 2017 roku szybko zostały nadrobione przez innych dostawców z krajów trzecich, wypełniając lukę pozostawioną przez kraje, w których obowiązują cła.

  Na rynku UE doszło do sezonowego gromadzenia zapasów u dystrybutorów i u użytkowników końcowych, co jest zjawiskiem powszechnym w pierwszych kwartałach. Zakres wzrostu zapasów stali był niższy niż w analogicznym okresie 2017 roku, co sugeruje raczej wysoką rotację zapasów i solidne poziomy sprzedaży w łańcuchu dystrybucji.

  Perspektywy popytu na stal w UE są zasadniczo pozytywne. Oczekiwana sytuacja gospodarcza i warunki dla prowadzenia biznesu będą wzbierały wzrost konsumpcji w 2018 i 2019 roku. Jednakże podstawy międzynarodowego handlu stalą stały się bardzo niepewne i trudne do przewidzenia. Gwałtowny wzrost importu z krajów trzecich potwierdza, że zakłócenia w handlu stalą nadal stanowią zagrożenie, które może nasilić się w wyniku taryf z sekcji 232 stosowanych przez administrację prezydenta Trumpa.

  W pierwszym kwartale 2018 roku wszystkie sektory wykorzystujące stal w UE, z wyjątkiem produkcji rur stalowych, zarejestrował wzrost aktywności produkcyjnej. Na poziomie krajowym, prawie wszystkie kraje  zgłosiły wyższe poziomy aktywności sektorów konsumujących stal, a w niektórych z nich - Szwecji, Austrii i Polsce – wykazując dwucyfrowy wzrost. Głównym wyjątkiem były Niemcy ze względu na
  negatywny wpływ mniejszej aktywności segmentu rurowego.

  Oczekuje się, że aktywność w unijnych sektorach wykorzystujących stal zwiększy się o 2,8 proc. w 2018 roku i o 1,9 proc. w 2019 roku. Prognozy dotyczące produkcji w sektorach wykorzystujących stal w UE w latach 2018 i 2019 są korzystne. Warunki gospodarcze będą sprzyjać wzrostowi; popyt krajowy będzie kluczowy czynnik wzrostu w tym okresie. Oczekuje się, że produkcja w sektorach wykorzystujących stal w UE wzrośnie o 3,1 proc. w 2018 roku i o 1,9 proc. w 2019 roku.
  (EUROFER)

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint