Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Split payment po konsultacjach

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Dziś ponownie chciałabym wrócić do spraw podatkowych, ich znaczenie jest bowiem dla naszej branży nieustająco bardzo duże. W minionym tygodniu wydarzyły się kilka ciekawych kwestii, którym należy się bliżej przyjrzeć. 2 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów ukazało się zarządzenie w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020. O samym KAS pisałam już wcześniej, natomiast analizie wspomnianego dokumentu postaram się poświęcić więcej uwagi w najbliższym czasie. Ponadto, resort finansów ogłosił, że od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie obowiązek przekazywania przez wszystkich podatników ewidencji VAT w formie JPK oraz likwidacja możliwości papierowego składania deklaracji VAT. Kolejnym krokiem będzie likwidacja samych deklaracji VAT wskutek uwzględnienia wszystkich jej elementów w JPK. Nie nastąpi to jednak wcześniej niż od 2019 roku, gdy KAS będzie miało pewność, że system JPK działa poprawnie i jest zaakceptowany przez podatników.

  W ubiegłym tygodniu podsumowano także zakończone konsultacje w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza mechanizm split paymentu. W odniesieniu do uwag Polskiej Unii Dystrybutorów Stali uzyskaliśmy wyjaśnienia, z których wynika:
  - nie jest przewidziana możliwość wykonywania przelewów zbiorczych, projekt zakłada płatność za jedną fakturę, ustawodawca potwierdza, że będzie generowało to większe koszty ale jednocześnie zwiększało bezpieczeństwo transakcji,
  - split payment dotyczył będzie jedynie płatności w polskich złotych, nie ma więc zastosowania do przelewów w walutach obcych,
  - stawka VAT ( w przypadku płatności częściowych lub gdy chodzi o płatności za fakturę, na której znajdują się różne stawki) przy dokonywaniu płatności nie ma znaczenia, w przelewie wykazuje sią łączną kwotę odpowiadającą całości lub części kwoty podatku wynikającej z faktury,
  - projekt dopuszcza sytuację, w której nastąpi jedynie płatność VATu , natomiast płatność główna za fakturę będzie odroczona. Ustawodawca odniósł się do tego słowami „zasygnalizowana sytuacja pozostaje w sferze swobody współpracy między kontrahentami”,
  - uwzględniono uwagę PUDS dotycząc zbyt długiego okresu (90 dni) na decyzję odnośnie wniosku o przerzuceniu środków z rachunku VAT na rachunek bieżący przedsiębiorstwa. Okres ten skrócono do 60 dni,
  - odnośnie ewentualnych błędów przy przelewach i zamrożeniu tym samym środków na rachunku VAT, ustawodawca odsyła do możliwość wystąpienia o uwolnienie środków z rachunku VAT o którym pisałam powyżej, z zaznaczeniem, że „podatnicy powinni dochować należytej staranności przy dokonywaniu płatności. Skrócono termin do 60 dni i odstąpiono od uznaniowego rozpatrywania wniosku przez naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli zatem nie wystąpią negatywne przesłanki odmowy uwolnienia środków, podatnik będzie miał pewność że tak a zgodę otrzyma.”,
  - nie uwzględniono również postulatów PUDS o wzrastających kosztach wynikających z przystąpienia do mechanizmu tj. dostosowanie infrastruktury informatycznej czy dodatkowego finansowania potrzebnego wskutek zmniejszenia płynności przedsiębiorstwa argumentując trudnościami w oszacowaniu takich kosztów lub też wystarczającym zapewnieniem w ustawie narzędzi służących poprawie tejże płynności.

  Poprawiony projekt ma trafić po wakacjach do parlamentu. Z najważniejszych zmian, należy przede wszystkim wymienić nową datę wejścia w życie mechanizmu. Została ona przesunięta na 1 kwietnia 2018r. Jak już wspomniałam, termin uwolnienia środków został skrócony do 60 dni a listy przesłanek aby tego dokonać usunięto tę mówiącą o trwającym postepowaniu kontrolnym. W projekcie zapewniono także możliwość otwierania jednego rachunku VAT do kilku kont, natomiast zrezygnowano z przejęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru, jako podatnika VAT.

  Będziemy przyglądać się w jakim kształcie projekt trafi do parlamentu oraz jak będzie procedowany. W dalszym ciągu budzi on wiele pytań i wątpliwości. Zapraszam do dalszego kontaktu tych z Państwa, którzy są zainteresowani projektem oraz mają uwagi do planowanych rozwiązań.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint