Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Rynek nie zaakceptował dużych podwyżek cen stali

  Rozmowa z Piotrem Reguckim, Dyrektorem Generalnym Maxstal Sp. z o.o.

  W ostatnich trzech miesiącach ceny stali spadły o kilkanaście procent. Jakie Pana zdaniem są podstawowe powody tej sytuacji i czego można spodziewać się w kolejnych miesiącach?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Głównym powodem sytuacji w ostatnich miesiącach jest prawdopodobnie zbyt duża dynamika wzrostu cen, do której doszło pod koniec 2016 r. i w pierwszym kwartale 2017 r. Ceny stali zostały wywindowane do tego stopnia, iż część klientów przestała to akceptować i zdecydowała się ograniczyć zakupy, nie mogąc sprzedać finalnych wyrobów.

  Innym powodem spadków cen wydaje się być przeciąganie w czasie decyzji w sprawie ochrony rynku stalowego. Prawdopodobne wprowadzenie ceł antydumpingowych to na dzisiaj bardziej koniec września/październik niż czerwiec. Podjęcie decyzji o zaniechaniu nałożenia ceł przejściowych rynku sprawił, iż eksporterzy z krajów d. ZSRR nie ograniczyli dostaw.

  Jeśli chodzi o dalszy rozwój sytuacji, dalsze obniżki cen będą raczej niewielkie. Spodziewamy się raczej stabilizacji. W dłuższym horyzoncie nastąpi odbicie cen w górę. Przemawia za tym m.in. fakt, iż ceny stali w Unii Europejskiej są teraz jednymi z najniższych na świecie.

  Jak na to wszystko patrzy branża stalowa? Czy obecna sytuacja na rynku może w jakiś sposób wpłynąć na plany i strategie firm dystrybucyjnych?

  Centra serwisowe dostosowały się bardzo szybko do tej sytuacji, ponieważ wymusili to na nich klienci. Część klientów nie zaakceptowała wcześniejszych podwyżek i ograniczyła zamówienia. W efekcie centra serwisowe również ograniczyły zakupy.

  Jeśli chodzi o politykę firm dystrybucyjnych, to kilkumiesięczny spadek cen jest zbyt krótkim okresem, aby wprowadzać jakieś zmiany. Wszyscy jesteśmy „dziećmi kryzysu”, tak więc ostatnie obniżki cen nie są dla dystrybutorów jakimś specjalnym wydarzeniem lub wyzwaniem.
  Nie spodziewam się więc jakichś szczególnych modyfikacji polityki. Dystrybutorzy i centra serwisowe będą reagować w krótkim terminie głównie poprzez zmiany poziomu zapasów.

  Od kilku miesięcy mówi się o ożywieniu w inwestycjach. Czy widzi Pan rzeczywiście jego oznaki i w jaki sposób może się to przełożyć na rynek stali?

  Rzeczywiście na rynku widać delikatne ożywienie związane z inwestycjami. Za wcześnie jednak na wyciąganie na tej podstawie wniosków.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint