Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przemysł w górę

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Sierpień był dla polskiej gospodarki miesiącem, jakiego dawno nie było. Znów mieliśmy do czynienia z dobrymi danymi, które tym razem dodatkowo napawają pewnym optymizmem na przyszłość.

  Zeszłotygodniowe dane dotyczące produkcji przemysłowej przebiły oczekiwania ekonomistów. Była ona w sierpniu br. o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem i o 5,9 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 8,1 proc. rdr i o 3,2 proc. w porównaniu z lipcem br. Eksperci oczekiwali raczej wielkości zbliżonych do odpowiednio 6 i 3 proc, co i tak byłoby dobrym rezultatem.

  Jeśli spojrzymy na szczegóły, które z 34 działów przemysłu zwyżkowały najwięcej, mamy powody do dodatkowego zadowolenia. Najdynamiczniej rozwija się produkcja wyrobów z metali (wzrost 14,6 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 13,5 proc.) oraz metali (wzrost o 12,2 proc.).

  Za tak doskonałe wyniki w największej mierze odpowiada przetwórstwo przemysłowe. Tylko w sierpniu wzrosło o 8,6 proc. a od początku roku o 6,7 proc. Jeśli przyjąć za ekspertami, że przetwórstwo przemysłowe wypracowuje ponad 20 proc. wartości dodanej w polskiej gospodarce, to można liczyć, że koło zamachowe w postaci przemysłu wprawi w ruch resztę rynku jeszcze intensywniej. Tym bardziej, że jak podkreślają ekonomiści wsparciem dla produkcji przemysłowej w sierpniu był utrzymujący się wzrost nowych zamówień eksportowych w przetwórstwie przemysłowym.

  Tymczasem Ministerstwo Rozwoju prognozuje dalsze zwyżki. „We wrześniu oczekujemy nieznacznie niższego rocznego tempa wzrostu produkcji przemysłowej, głównie ze względu na jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem. Po ok. 5-proc. wzroście we wrześniu – w kolejnych dwóch miesiącach oczekujemy szybszego wzrostu produkcji (po ponad 8 proc.). Z kolei we wrześniu powinna utrzymać się bardzo wysoka - zbliżona do 20 proc. - dynamika sprzedaży przedsiębiorstw budowlanych.”

  I tu dochodzimy do najbardziej wartościowych danych. Produkcja budowlano-montażowa była w sierpniu br. wyższa o 23,5 proc. niż przed rokiem i o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja ukształtowała się na poziomie o 22,6 proc. wyższym niż w sierpniu ub. roku i tylko o 0,8 proc. niższym w porównaniu z lipcem br. Wzrost odnotowano we wszystkich działach budownictwa, w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 30,1 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne o 27,3 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków o 12,8 proc..

  Budownictwo się rozkręca, widać wreszcie wyraźnie wzrost inwestycji. Kciuki należy trzymać za to, by prywatni inwestorzy poszli śmielej w ślady publicznych. Choć już dziś wyniki budownictwa mieszkaniowego mogą zadowalać. W ośmiu miesiącach 2017 roku oddano o 9,6 proc. więcej mieszkań, o 22,4 proc. więcej budów rozpoczęto a o 24,8 proc. więcej wydano pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym.
  Pod względem dynamiki budowlanka jest wśród europejskich liderów. Z lipcowych danych Eurostatu wynika, że szybciej w tym roku rozwijają się tylko Węgry i Szwecja. I choć prawdziwym sprawdzianem trwałości tych trendów będzie jesień, zdaje się, że możemy patrzeć z optymizmem na najbliższe miesiące.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint