Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przemysł 4.0

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Żyjemy w czasach tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Świat oparty na Internecie i nowych technologiach, wymianie danych i automatyzacji wypiera powoli człowieka także z systemów produkcji. Trend ten widoczny jest we wszystkich dziedzinach wytwórczych i nie omija również dystrybucji i przetwórstwa stali. Digitalizacja i zastosowanie nowoczesnych technologii było jednym z tematów marcowego spotkania Eurometalu w Warszawie. Podczas niego mówiliśmy m.in. o wdrażanych właśnie projektach kilku europejskich dystrybutorów, którzy w działalności nie tyle przetwórczej co nawet handlowej (i magazynowej) postawili na automatyzację.

  Trend ten ma również wyraz w ostatnich działaniach Rady Ministrów, których rozwój warto śledzić. Pod koniec maja premier Morawiecki ogłosił powstanie Polskiej Platformy Przemysłu 4.0, która „ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji”.

  Projekt ma trzy cele: reindustrializacja (transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja), wzrost produktywności gospodarki oraz konieczność wsparcia robotyzacji polskiej gospodarki. Sama platforma zaś ma stanowić instytucję na pograniczu sektora publicznego i prywatnego, będzie zrzeszała m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Działać ma zaś poprzez rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

  Kluczowe wydaje się zapewnienie finansowania takiemu projektowi. Czy będzie on umożliwiał łatwiejszy dostęp do środków finansowych na wdrożenie nowych technologii? Jak będzie wyglądało pozyskiwanie partnerów technologicznych i czy każda branża produkcyjna znajdzie swoje miejsce w projekcie, także w aspekcie finansowym? Ustawa jest na wczesnym etapie procesu legislacyjnego i nie opuściła jeszcze Ministerstwa Finansów. Przewiduje się, że polska Platforma przemysłu 4.0 ma zacząć działać od stycznia 2018 roku.

  Tymczasem w zeszłym tygodniu Eurofer (zrzeszenie europejskich producentów stali) oraz 22 inne organizacje podpisały wspólną deklarację, wzywającą Komisję Europejską, Europejski Parlament oraz Radę Unii Europejskiej do prac nad nowym, ambitnym programem ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (wobec dobiegającego końca programowi Horyzont 2020). Czołowe organizacje argumentują, że tylko postawienie na rozwój nowoczesnych technologii produkcji pozwoli utrzymać i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy oraz odpowiedniego finansowania.

  Mając na uwadze znaczenie całego trendu przemysłu 4.0 także Polska Unii Dystrybutorów Stali powinna czynnie uczestniczyć w zmianach jakie zachodzą w przemyśle i produkcji. Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami i know-how oraz oczekiwaniami odnośnie przyszłych projektów organizacji związanych z tym tematem.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint