Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  3 miesiące KAS

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Po trzech miesiącach działania Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej wiadomo jak i czym będzie zajmować się nowa instytucja. Okazją do przedstawienia pierwszych wniosków i planów na przyszłość było ubiegłotygodniowe spotkanie w Ministerstwie Finansów zorganizowane przez Global Compact (inicjatywa ONZ) z najważniejszymi urzędnikami odpowiedzialnymi za kwestie skarbowe w Polsce.

  Jak wiadomo, wprowadzenie KAS zlikwidowało urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy i izby celne. Zniesiono również Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Szefa Służby Celnej. Natomiast izby skarbowe kontynuują swoją działalność jako izby administracji skarbowej. Chodzi o połączenie służb podatkowych, skarbowych i celnych. Tyle zmiany strukturalne. Obok sztandarowych projektów takich jak wprowadzenie JPK oraz nowego typu kontroli celnoskarbowej, KAS koncertuje się obecnie na zbieraniu danych i ich analizie. Już funkcjonują bazy i niedługo będą dołączane kolejne tworząc jeden zintegrowany system. Jego automatyka ma być wspierana pracą analityków wyłapujących te nieprawidłowości, których system nie zobaczył. Ma to być zupełnie nowy rodzaj przepływu informacji, jakiego dotąd w administracji skarbowej nie było.

  Priorytetem pozostaje likwidacja luki podatkowej, ocenianej na 60-80 mld zł (12,4 proc. PKB) rocznie a tym samym ograniczenie przestępczości podatkowej w postaci szarej i czarnej strefy. Aby KAS mogła działać skutecznie wyposażono ją w narzędzia, którymi dysponuje np. prokuratura tj. ściganie przestępczości czy instytucję zakupu kontrolowanego. Koncentrując się na ściganiu przestępstw karuzelowych, KAS będzie dążyć do zamknięcia przewlekłych postępowań skarbowych a nowe kontrole mają być celowe i przeprowadzane szybko. Służyć temu ma również zniesienie przynależności miejscowej podatnika.

  Zmienić się ma również podejście do przedsiębiorców. W lipcu bieżącego roku zostanie uruchomione Centrum Obsługi Kluczowych Podatników. Nowy projekt, który początkowo obejmie 200 a docelowo 3000 największych płatników ma być platformą współpracy między administracją skarbową a firmami, nie zaś narzędziem do ich kontroli. Chodzi tu o rozwiązywanie na bieżąco problemów podatkowych przedsiębiorców, szkolenia, codzienną obsługę kontrahenta. W wyznaczonych na okres czteroletni kierunkach działania i rozwoju KAS, mowa jest wprost o „wzroście satysfakcji klientów KAS oraz wzmocnieniu zaufania do państwa i jego instytucji”. Takie podejście, choć wielce obiecujące w teorii, dopiero w praktyce pokaże czy i w jakim stopniu administracja skarbowa odzyska zaufanie podatników.

  Wydaje się, że KAS jest otwarty na współpracę. To już dużo bo podstawą powinien być zawsze dialog i partnerskie relacje między administracją a przedsiębiorcą. Podczas tego spotkania miałam okazję zabrać w tej kwestii głos. Rynek stali, dzięki mechanizmowi odwrotnego obciążenia, został pozbawiony procederu przestępstw karuzelowych, nie został jednak uwolniony od problemów. Ciągnące się kontrole skarbowe a także podejście urzędników w niektórych przypadkach są barierą rozwoju przedsiębiorstw. Nasza branża musi odczuć, że administracja skarbowa chce ją chronić, jako uczciwie działających przedsiębiorców – to zdanie KAS na dzień dzisiejszy jest najważniejsze dla branży stalowej.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint