Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Produkcja przemysłowa i budowlana w lipcu

  Komentarz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2018 roku była o 10,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami MPiT formułowanymi przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

  W porównaniu z lipcem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji maszyn i urządzeń (o 25 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 20,6 proc.) oraz wyrobów z metali (o 18,0 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z lipcem 2017 roku, nastąpił w 4 działach, z czego największy w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 4,7 proc.).

  W lipcu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, o 18,7 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych (MPiT oczekiwał nieznacznie szybszego tempa wzrostu). Najwyższy wzrost produkcji odnotowały przedsiębiorstwa wykonujące głównie specjalistyczne roboty budowlane (o 21,9 proc.).

  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2018 roku były wyższe niż przed rokiem o 3,4 proc. w porównaniu ze wzrostem o 3,7 proc. w czerwcu. W porównaniu z czerwcem br. ceny wzrosły o 0,1 proc.

  Dynamika produkcji przemysłowej w lipcu przyspieszyła, wciąż utrzymuje się także wysokie tempo produkcji budowlanej. MPiT oczekuje, że w sierpniu tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie zbliżone do 5 proc., a produkcji budowlano-montażowej do 18 proc. - przy tej samej liczbie dni roboczych co w sierpniu 2017 roku.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint