Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Podzielona płatność a należyta staranność

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Od tygodnia obowiązuje polskich przedsiębiorców nowy mechanizm płatności, tzw. split payment. To kolejna z rządowych zmian, która ma uszczelnić ściągalność podatków oraz zapewnić, by nigdy nie doszło już do podobnych problemów w wyłudzeniami VATu, z jakimi musiała walczyć nasza branża.

  O różnych aspektach mechanizmu pisałam i mówiłam już przy wielu różnych okazjach. Dziś chciałabym zwrócić Państwa uwagą na inny aspekt związany z podzieloną płatnością, a mianowicie na należytą staranność.

  W ocenie Ministerstwa Finansów, zapłata w podzielonej płatności stanowi jedną z podstawowych przesłanek świadczących o zachowaniu należytej staranności. W przypadku wątpliwości nabywcy o uczciwość kontrahenta lub okoliczności transakcji, może on zastosować mechanizm podzielonej płatności. „Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują jego prawo do obniżenia naliczonego podatku. Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.” – podało Ministerstwo.

  Obok wprowadzenia mechanizmu doczekaliśmy się również, zdaje się dopiero pierwszej, kampanii Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko wyłudzeniom podatku, podnoszącą świadomość przedsiębiorców oraz udzielającą informacji o mechanizmach obrony przed nadużyciami. I właśnie dzięki kampanii „Bezpieczna transakcja”, otrzymaliśmy dodatkową informację, o tym jak administracja postrzega należytą staranność. Promowany w kampanii katalog przesłanek dochowania tejże oparty został na wyniku zakończonych 2 miesiące wcześniej konsultacji. Dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" określa najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przez organy podatkowe w postępowaniach podatkowych przy ocenie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług i co do zasady przy ocenie transakcji z bezpośrednim kontrahentem podatnika.

  Dokument nie jest prawem powszechnie obowiązującym a jedynie pewnym drogowskazem. Jak zastrzega sam resort „jeżeli podatnik podejmie działania wskazane w „Metodyce" to istotnie zwiększa się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności. Dopiero jeżeli zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, powinno mu zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dla branż dotkniętych wyłudzeniami oraz takimi, które zmagają się w postępowaniach karno-skarbowych lub sądowych o należytą staranność stanowi on jednak ważny krok naprzód, jest na pewno rozwiązaniem jakiego dotąd nie było i o jakie postulowaliśmy od dawna.

  Pozostając w tematyce split paymentu, w zeszłym tygodniu członkowie Polskiej Unii Dystrybutorów Stali mogli uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych dla nas przez firmę PwC a omawiających mechanizm podzielonej płatności. Tych z Państwa, którzy nie wzięli udziału w spotkaniu, odsyłam do strefy członkowskiej, gdzie znajdą Państwo materiały szkoleniowe.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint