Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Pełne zatrudnienie staje się wyzwaniem

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Koniunktura na rynku stali daje obecnie dystrybutorom i przetwórcom stali powody do zadowolenia. Zwłaszcza ci ostatni nie mogą narzekać na ilość zamówień. To co przysparza problemów, to brak rąk do pracy. Branża stalowa, jak wiele innych sektorów, w ostatnim okresie cierpi na niedobory zatrudnienia.

  W przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny badaniu barier w działalności przedsiębiorstw niedobór pracowników jest czynnikiem, który ma w ostatnim okresie największą dynamikę wzrostu. W budownictwie, gdzie problem ten wydaje się szczególnie palący, już blisko połowa firm wskazała w marcu br. ten problem jako istotny w prowadzeniu biznesu. To dwa razy więcej przedsiębiorstw niż w 2016 roku i trzy razy więcej niż w 2013. Tak gwałtowny wzrost znaczenia tego czynnika uczyniło go drugą, po kosztach zatrudnienia, barierą w działalności. Jeśli dodamy do tego fakt, że wykorzystanie mocy produkcyjnych w lutym br. roku (r/r) w budownictwie osiągnęło najwyższy poziom od 9 lat, zaczynamy widzieć prawdziwą skalę problemu.

  A niestety będzie tylko trudniej. Z przedstawionych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w minionym tygodniu danych wynika, że w latach 2015-2020 ubędzie blisko 590 tysięcy osób w wieku produkcyjnym. Rynek opuszczają roczniki wyżu demograficznego z lat 50-tych, a wchodzą na niego roczniki niżu z lat 90-tych. Sytuacja będzie się pogarszała w kolejnych latach, a w 2030 będzie szczególnie trudna. Firmy będą miały problemy ze znalezieniem już co piątego pracownika.

  Mobilność pracowników będzie zatem coraz większa a utrzymanie stabilnego zatrudnienia wielkim wyzwaniem, szczególnie dla sektora usług i produkcji. Jednym z rozwiązań jest oczywiście zatrudnienie obcokrajowców, choć i tych rąk do pracy jest niewystarczająca ilość. Już teraz, pracownicy z Ukrainy są zatrudnieni w co dziesiątej polskiej firmie (zatrudnia ich 39 procent dużych firm, 21 procent średnich i 6 procent małych) a na całym rynku pracy przebywa około 1 miliona pracowników ze wschodu, głównie właśnie z Ukrainy.

  Minister Kwieciński oświadczył, że „w obliczu tych wzywań aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo nie wystarczy. Nasza gospodarka już teraz potrzebuje pracowników spoza Polski, a w przyszłości będzie ich potrzebować coraz więcej”. Cieszy zatem fakt, że rząd dostrzega problem oraz rozpoczął, choć na razie jedynie kierunkowo, przygotowania do opracowania polityki migracyjnej. Działający od końca 2016 roku międzyresortowy zespół opracował, a Rada Ministrów w minionym tygodniu przyjęła „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”.

  Zaprezentowany dokument zakłada, że nowa polityka migracyjna ma:
  • być dostosowana do priorytetów rynku pracy,
  • koncentrować się na uzupełnianiu zasobów pracy osobami spoza Polski w branżach/zawodach, w których występują luki kompetencyjne (z uwzględnieniem ochrony krajowego rynku pracy),
  • odpowiadać na potrzeby cudzoziemców i obywateli polskich mieszkających za granicą, w tym repatriantów, tak by zachęcić ich do powrotu do kraju oraz zakładania lub przenoszenia tu działalności gospodarczej,
  • zapobiegać dalszej emigracji i zapewniać wzrost migracji powrotnych.

  Nasza branża, jak wiele innych z sektora produkcji i przetwórstwa, czeka na takie rozwiązanie, które zapewnią stabilny napływ siły roboczej. Choć na razie mamy jedynie wyznaczone kierunki, według zapowiedzi ministerstwa do połowy 2018 roku mamy poznać kompleksowy plan działania i szczegółowe rozwiązania wypełniające te priorytety. Mając na uwadze istotę problemu, warto śledzić z uwagą prace w tym obszarze.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint