Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Jednolity rynek

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Kolejny ciekawy w europejskie tematy tydzień za nami. Wieka Brytania rozpoczęła historyczny proces wyjścia z Unii Europejskiej, Wspólnota obchodziła 60 lecie Traktatów Rzymskich, natomiast rynek stalowy huczy od plotek dotyczących kolejnych postępowań antydumpingowych i decyzji Komisji Europejskiej. Tymczasem w Warszawie odbyło się spotkanie Forum Jednolitego Rynku, zorganizowane wspólnie przez Komisje Europejska i Ministerstwo Rozwoju.

  Na konferencji, której głównymi gośćmi byłi komisarz Elżbieta Bieńkowska i wicepremier Mateusz Morawiecki, bieżąca tematyka europejska jak i wizje dalszej integracji odegrały kluczowe role, także w odniesieniu do naszej branży. Wyraźnie uwidoczniła się również linia podziału miedzy zwolennikami pogłębionej integracja i jednolitego rynku a ochrona rynków wewnętrznych. I trzeba przyznać, ze obie strony podnoszą argumenty z którymi można się zgodzić.

  Przede wszystkim wspólny rynek, z którego dobroci korzysta rownież w dużym stopniu nasza branża to wielkie osiągniecie procesu integracji. Nie jest on jednak pozbawiony wad. Sektor stalowym najlepiej wie, jakim problemem stała się wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów w kontekście nadużyć VAT. Mimo to, swobodny przepływ towarów obok przepływu osób i kapitału oceniany jest najwyżej wśród elementów jednolutego rynku. Inaczej sprawa ma się ze swobodą świadczenia usług, o czym najdobitniej przekonali się np. polscy kierowcy ciężarówek. Chociaż często rozwiązania dla usług są tożsame z tymi dla towarów, to jednak wskutek polityki krajów członkowskich, dostęp do ich rynków bywa bardzo ograniczony.

  Przed takim stanem rzeczy przestrzegała Komisarz Bieńkowska. Jej zdaniem, największym zagrożeniem dla gospodarki jest protekcjonizm. Kierowana przez nią dyrekcja przygotowuje obecnie pakiet legislacyjny (dyrektywa usługowa) mający na celu dokończenie integracji w obszarze usług. Wprowadzony zostanie m.in. paszport usługowy (tzw. e-karta) pilotażowo w obszarze usług budowlanych, co ma dać swobodzie świadczenia usług nowy impuls. Rocznie Unia Europejska traci 12% swojego PKP na niepełnej otwartości w dostępie do jednolitego rynku dla swoich członków.

  Z drugiej strony, również nie bez racji był premier Mateusz Morawiecki, argumentując, że tworzenie barier przed wejściem przedsiębiorcy jednego państwa członkowskiego na rynek drugiego jest faktem i nie można tego lekceważyć. Doceniając zalety wspólnego rynku, trzeba także myśleć o tym jak naszą część rynku chronić.

  W kilka dni po świętowaniu rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, ustanawiających 60 lat temu Europejską Wspólnotę Gospodarczą, najwyraźniej dyskusja o kształcie wspólnego rynku jest daleka od zakończenia. Z jednej strony borykamy się z potrzebą chronienia go przed innymi gospodarkami, co ostatnio podejmuje tak aktywnie Komisja Europejska w aspekcie stalowym (cła antydumpingowe), z drugiej zaś musimy również rozstrzygnąć, gdzie jest granica między ochroną rynku krajowego a ideą jednolitego rynku europejskiego.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint