Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Jak zmieni się administracja skarbowa a jak powinna ?

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Zgodnie z zapowiedzią, chciałabym dziś więcej czasu poświęcić Krajowej Administracji Skarbowej. Na początku sierpnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów opublikowano Zarządzenie w sprawie kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2017-2020. I choć temat funkcjonowania KAS już podejmowałam (LINK), lektura dokumentu przynosi kilka ciekawych informacji, którymi chciałabym się z Państwem podzielić.

  Pierwszym celem wyznaczonym dla KAS jest podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta, najważniejszym zaś elementem składowym celu jest skrócenie czasu przeznaczonego na wypełnianie obowiązków podatkowych. Obecnie w Polsce przedsiębiorca na czynności podatkowe związane z przygotowaniem, wypełnieniem dokumentacji oraz odprowadzaniem trzech danin (CIT, VAT oraz podatków od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne) poświęca łącznie 271 godzin rocznie! Stawia nas to na 26 miejscu w UE, jedynie Węgrzy i Bułgarzy poświęcają więcej czasu na kontakty z administracją skarbową, dla przykładu Irlandczycy jedynie 82 godziny. Plan ministerstwa zakłada zatem skrócenie tego czasu do 2020 roku o 40 proc. tj. osiągnięcie poziomu 42 h/rok poświęcone na CIT oraz 59 h/rok na VAT. Ma to zostać osiągnięte poprzez m.in. uproszczenie procedur i ich dalszą automatyzację ale także poprzez ujednolicenie wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  Kolejnym ważnym celem wymienionym w dokumencie jest wzrost skuteczności i efektywności poboru podatków. Z punktu widzenia naszej branży, być może kluczowy. Dokument koncentruje się na luce podatkowej, bo ona na poziomie 24 proc. potencjalnych wpływów z VAT jest oczywiście największym problemem z punktu widzenia administracji skarbowej (daje nam to 21 miejsce w UE). Celem dla KAS jest zejście do poziomu średnio europejskiego tj. 10 proc. do 2020 roku. Dla naszej branży natomiast ważne jest jak realizowany będzie zawarty w tym celu postulat poprawy sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań przedsiębiorców oraz szybka reakcja na nie. Ciekawy wydaje się pomysł współpracy z kluczowymi podatnikami na zasadzie monitoringu horyzontalnego i działanie w ramach nadzoru podatkowego po podpisaniu umowy o współpracy.

  Inne cele zawarte w zarządzeniu to: poprawa skuteczności zwalczania przestępstw (zakłada się wzrost ich wykrywalności do poziomu 1,7 proc. wpływów budżetowych z podatku), poprawa działalności KAS w kierunku większej ekonomiczności działania (do poziomu 77 zł wpływów przypadających na 1 zł wydatków), zwiększenie skuteczności pracowników KAS (poprzez nowy system zarządzania kadrami, w tym systemowi pomiaru efektywności realizowania zadań) oraz rozwój technologii informacyjnych(wprowadzenie 3 nowych usług elektronicznych dot. cła oraz 4 dot. poboru podatku).

  Jaki obraz wyłania się z planowanych zmian? Ministerstwu wyraźnie zależy na nowoczesnej i skutecznej administracji skarbowej, której głównym zadaniem będzie zwiększenie wpływów budżetowych. Nie ma w tym nic dziwnego. Zadaniem państwa jest ściganie przestępstw i ściąganie podatków, tam gdzie jest to uzasadnione prawem. Misją KAS jest wszakże „zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług.” Wizja mówi już trochę więcej o KAS, bowiem ma być ona „nowoczesną, skuteczną w egzekwowaniu podatków oraz cieszącą się zaufaniem społecznym organizacją, wspierającą uczciwych podatników i przedsiębiorców, zwalczającą oszustwa podatkowe i celne oraz chroniącą rynek i społeczeństwo”. Warto zauważyć, że wspieranie przedsiębiorców pojawia się dopiero na czwartym miejscu a ich ochrona na ostatnim. I być może tu jest leży problem z strategią dla KAS na 2017-2020 rok. Nie stawia ona podatnika na pierwszym miejscu, a cel zwiększenia wpływów do budżetu.

  Oczywiście pytaniem na które dokument nie odpowiada, jest to czy zmieni się podejście do podatników, którzy nieświadomie brali udział w przestępstwach karuzelowych. To jest właśnie ten element ochrony, na którym branżom takim jak nasza zależy. Drugim obszarem, na który chciałabym zwrócić uwagę to brak wyraźnie zaznaczonej reformy mechanizmu kontroli. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że prawdziwie przyjazna administracja skarbowa to taka, która nie działa uznaniowo ale ściśle w ramach wyznaczonych przez prawo. Czas trwania kontroli skarbowych oraz możliwość ich przedłużania musi zostać jednoznacznie określona prawem. Urzędnicy powinni pracować w oparciu o precyzyjne przepisy podatkowe i zamknięte katalogi przesłanek. Uwzględnienie takich postulatów będzie dopełnieniem wielu rozwiązań zawartych w strategii dla KAS.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint