Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Globalna produkcja stali w 2017 - miłe zaskoczenie?

  dr Edwin Basson, dyrektor generalny Worldsteel

  Najnowsza publikacja statystyk dotyczących produkcji stali w 2017 r. ujawniła dość wysoki wzrost produkcji na poziomie 5,3 proc. w stosunku do 2016 r. W porównaniu z tendencją w ostatnich latach jest to miła niespodzianka, świadcząca o prężności zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Chiny, które odpowiadają za 49 proc. światowej produkcji stali, wykazały szczególnie wysoki wzrost wynoszący 5,7 proc., co można uznać za odchylenie od niedawnego trendu spowalniającego wzrost produkcji i zużycia.

  Ten silny wzrost stoi w kontrze z najnowszymi prognozami worldsteel. Jak to wytłumaczyć? Czy silny wzrost produkcji stali w 2017 r. jest odzwierciedleniem silnej gospodarki, czy też liczby odzwierciedlają inne realia?

  Uwagi do statystyk.

  Jak wskazywał worldsteel w komunikacie prasowym towarzyszącym prognozom opublikowanym w październiku 2017 r., najnowsze chińskie statystyki dotyczące produkcji stali nie odzwierciedlają dokładnie bieżącej produkcji stali w Chinach. Worldsteel zawsze posługuje się najnowszymi i oficjalnymi chińskimi statystykami, a robiąc tak, zakłada istnienie ryzyka, że zostaną one skorygowane w późniejszym terminie. Zresztą, wielokrotnie miało to miejsce. Jest więc możliwe, że wielkość produkcji zostanie ponownie skorygowana i będzie lepiej odzwierciedlać nasze wcześniejsze prognozy. Biorąc to pod uwagę, globalny wzrost produkcji stali w 2017 r. może spaść poniżej 5,3 proc. Idzie to w parze z naszym przekonaniem, że przemysł stalowy będzie obserwować wolniejszy niż wcześniej wzrost, w związku z dotarciem popytu na stal w Chinach do szczytowego momentu, pomimo globalnego ożywienia.

  Co będzie wpływać na światowy przemysł stalowy w 2018 roku?

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że globalna gospodarka w latach 2018/19 będzie kontynuować wzrost, który uzyskała w 2017 r., zwłaszcza w związku z inwestycjami w rozwiniętych gospodarki. Przemysł stalowy z pewnością skorzysta z takiego impetu, jest jednak mało prawdopodobne, aby nastąpiło znaczące odbicie w globalnym przemyśle stalowym bez wyraźnego odbicia w produkcji i popycie w Chinach. Jest to jeszcze tym mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecną politykę gospodarczą Chin, pomimo oczekiwanego wzrostu PKB Chin powyżej 6 proc.
  Dodatkowo, jako długoterminowy czynnik strukturalny, promowanie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i wyzwania środowiskowe doprowadzą do wzrostu ponownego wykorzystania stali i może doprowadzić do obniżenia udziału stali w PKB ( tj. Ilości stali wymaganej do wytworzenia jednej jednostki światowego PKB). W ostatnich latach udział ten maleje i według prognoz worldsteel ten trend będzie kontynuowany w przyszłości.

  Widzimy pozytywne impulsy dla popytu na stal pochodzące z rozwiniętych i rozwijających się gospodarek. Z drugiej jednak strony, mamy do czynienia ze zmieniającym się profilem chińskiego PKB i faktem, że popyt na stal w Chinach zbliża się do szczytowego punktu. Na całym świecie natomiast obserwujemy trend powolnego spadku znaczenia stali w generowaniu PKB.

  Podsumowując, optymistycznie patrzymy na rok 2018, ale z drugiej strony mamy pewne powody do zachowania umiaru.

   

  Źródło: https://www.worldsteel.org/media-centre/blog/2018/Blog-2017-global-steel-production-data.html

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint