Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Europejskie komentarze w sprawie decyzji Prezydenta Trumpa

  Juncker, Malmström, Eggert.

  Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker:

  Wyrażamy głębokie ubolewanie, że zdecydowano się na ten krok, który wydaje się stanowić rażącą interwencję mającą na celu ochronę przemysłu krajowego USA i który nie ma żadnego uzasadnienia ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Protekcjonizm nie może być odpowiedzią na nasze wspólne problemy związane z sektorem produkcji stali. Krok ten zamiast rozwiązać problem może jedynie pogorszyć sytuację. UE jest od dziesięcioleci bliskim sojusznikiem USA w dziedzinie bezpieczeństwa. Nie będziemy siedzieć bezczynnie, gdy w nasz przemysł uderza się nieuczciwymi środkami oznaczającymi zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy w Europie. Miałem okazję oświadczyć, że UE odpowiednio zareaguje i to właśnie uczynimy . Reakcja UE będzie stanowcza i proporcjonalna do potrzeby ochrony naszych interesów. W ciągu najbliższych kilku dni Komisja przedstawi zgodną z zasadami WTO propozycję środków zaradczych przeciwko USA, aby unormować sytuację.

    

  Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström:

  Te amerykańskie środki będą miały niekorzystny wpływ na stosunki transatlantyckie i na światowe rynki. Ponadto podniosą one koszty i ograniczą możliwości wyboru produktów ze stali i aluminium przez amerykańskich odbiorców a także sektory, które te towary importują. Przy najbliższej okazji UE będzie dążyć do rozstrzygnięcia w Genewie sporu ze Stanami Zjednoczonymi w drodze konsultacji. Komisja będzie monitorować rozwój sytuacji na rynku i w razie potrzeby zaproponuje podjęcie zgodnych z zasadami WTO działań ochronnych, aby utrzymać stabilność na rynku UE. Podstawową przyczyną problemów w tych dwóch sektorach jest globalna nadwyżka zdolności produkcyjnych spowodowana produkcją niemającą odzwierciedlenia w popycie na rynku. Można temu zaradzić wyłącznie u źródła i poprzez współpracę z kluczowymi państwami, których ten problem dotyczy. Obecne samowolne działania USA nie pomogą rozwiązać tego problemu.

   

  Axel Eggert, dyrektor generalny EUROFER:

  Podejmowanie środków w celu ochrony europejskiego przemysłu przed zaburzeniami handlu jest kwestią życia lub śmierci dla europejskiego przemysłu stalowego. UE powinna być przygotowana na natychmiastowe wprowadzenie środków ochronnych w celu uniknięcia gwałtownego wzrostu przywozu i gromadzenia zapasów, które mogłyby poważnie zaszkodzić europejskiemu przemysłowi stalowemu.

  Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź Komisji dotyczącą podejścia trójtorowego, a zwłaszcza odpowiednich, wystarczających i szybkich środków w celu ochrony interesów i miejsc pracy w naszej branży. Oczywiste jest, że każdy dodatkowy, znaczny wzrost importu ponownie zdestabilizowałby europejski rynek stali, który dopiero zaczyna się osadzać na ścieżce zrównoważonego wzrostu .

  EUROFER uważa, że bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, aby rządy zdecydowanie podjęły działania w celu wyeliminowania podstawowych przyczyn globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, w tym zmniejszenia zdolności produkcyjnych i eliminacji zakłóceń rynku oraz środków wsparcia rządowego na całym świecie realizowanych w ramach Globalnego Forum.

  Amerykańska środki, które objęły Unię Europejską bezpodstawnie, spowodują szkodę i utratę jednego z głównych rynków eksportowych. Uzasadnienie bezpieczeństwa narodowego, którego użył prezydent i powiązanie tych taryf z funduszami NATO jest absurdem.

  Brak możliwości eksportu do USA, w połączeniu z oczekiwanym ogromnym wzrostem importu do UE, może kosztować dziesiątki tysięcy miejsc pracy w unijnym przemyśle stalowym i powiązanych sektorach. Jak na ironię, szacunki pokazują również, że USA mogą również ponieść stratę netto w wyniku działania tego środka ochronnego.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint