Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Digitalizacja horyzontalna

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Kreśląc wyzwania na ten rok i najbliższe lata, nie sposób jest uciec od koncepcji przemysłu 4.0 i digitalizacji. Temat ten pojawiał się już w moich cotygodniowych felietonach, jednak jest na tyle szeroki, że z pewnością będzie podejmowany jeszcze wielokrotnie. Digitalizacja ma wiele obszarów zastosowania i przebiega zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie. Dziś, chciałabym się skoncentrować na wymogach jej przeprowadzenia w tym drugim aspekcie.

  Już w 2016 roku, prezes Klöcknera, Gisbert Rühl mówił procesie digitalizacji w swojej firmie: „Model biznesowy w dystrybucji stali jest w dużej mierze oparty na marżach, a także marżach uzyskiwanych poprzez spekulacje. Tak było w przeszłości, zwłaszcza gdy wzrastały ceny stali. Im większy masz magazyn, tym bardziej byłeś nieefektywny, tym lepsze byłe twoje wyniki. Tak było zwłaszcza w latach 2004-2008, a następnie ponownie w latach 2010-2011. My chcemy zmienić łańcuch dostaw, od producenta do klienta.”

  Wydaje się, że strona producencka łańcucha dostaw prze pełną parą w kierunku przemysłu 4.0. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu worldsteel opublikował bardzo ciekawe case studies z digitalizowania pracy hut m.in. POSCO, voestalpine czy SSAB. Wypowiadający się tam eksperci, podkreślali wagę wprowadzania zmian w całym łańcuchu. Dr Franz Androsch, kierownik ds. B i R oraz innowacji w voestalpine mówił, że „digitalizacja zmienia również sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z dostawcami i klientami, na przykład za pomocą nowych platform internetowych, aplikacji i innych systemów oferujących śledzenie zamówień i innych usług". Otwiera to nowe możliwości dla zupełnie nowych modeli biznesowych. Dr Martin Pei, wiceprezes i dyrektor ds. technologii w SSAB, przewiduje rozwój całego „ekosystemu produkcyjnego”, w którym dane gromadzone zarówno na niższym szczeblu, jak i dane wyższego szczebla są uwzględniane w całym łańcuchu wartości.

  Według badań PwC, poziom digitalizacji naszej branży w przeciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie do 72 proc. ! Zakładając zatem, że proces digitalizacji jest nieunikniony i będzie obejmował cały łańcuch dostaw, warto się zastanowić jakie wyzwania stanowi dla podmiotów w nim się znajdujących.

  Po pierwsze współpraca. Aby przepływ danych pomiędzy dostawcą a klientem był możliwy musi zaistnieć dobra wola współpracy i przełamanie obaw związanych z dzieleniem się informacją. Dane w rewolucji 4.0 mają mieć w dużej mierze charakter otwarty a transparentność jest podstawą jej powodzenia.

  Po drugie serwityzacja. Odejście od sprzedawania samego wyrobu jest już dawno faktem, jednak w nadchodzącej rewolucji oznacza przenikanie się usług i przejmowanie pewnych aktywności przez inne podmioty łańcucha. Jak bardzo przetworzony produkt mogę zaoferować swojemu klientowi? Czy mogę część pracy nad jego przetworzeniem wykonać za klienta? Czyli jak mogę włączyć się aktywność odbiorcy poprzez dostarczanie mu jeszcze bardziej szytego na miarę wyrobu, w odpowiednim dla niego czasie i zarobić na tym.

  Po trzecie bezpieczeństwo. Wymiana danych w łańcuchu oraz bliższa współpraca także z konkurencją, będzie pociągać za sobą ryzyko działań zabronionych prawem ochrony konkurencji oraz niebezpieczeństwo płynące ze strony hackerów. Czyli będzie wymuszać na nas jeszcze większą transparentność w postępowaniu, być może potrzebę wprowadzenia nowych wewnętrznych regulacji w firmach oraz zabezpieczeń od strony technologicznej.

  Po czwarte standaryzacja. Póki co producenci, dystrybutorzy, przetwórcy i klienci końcowi to zupełnie różne światy, także w obszarze modelów biznesowych i technologicznych. Wymogiem będzie ustandaryzowanie tych kwestii, a to przyniesie ze sobą na pewno koszty oraz nieuniknione problemy implementacyjne.

  Po piąte nieuchronność. Digitalizacja będzie wymuszała na dystrybutorze/ przetwórcy zredefiniowanie swojej roli i walkę o bycie częścią tych zmian. Stosunkowo nietrudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której dotychczasowe nasze zadania przejmą inny podmiot łańcucha. To od nas zależy takie w nim zaistnienie abyśmy byli elementem niezbędnym. Proces będzie wymagał od nas dużej otwartości, innowacyjności i być może niekiedy zmiany modelu biznesowego.

  Aby digitalizacja miała sens i rewolucja przemysłowa 4.0 powiodła się, muszą w niej uczestniczyć wszystkie pomioty z łańcucha dostaw: od producenta, poprzez dystrybutora i przetwórcę aż po odbiorcę końcowego. Digitalizacja jest i szansą i wyzwaniem, niesie ze sobą jednak także pewne zagrożenia. Mimo to jest lekcją, którą my dystrybutorzy musimy odrobić jeśli chcemy pozostać na rynku, od rozpoczętych zmian nie da się uciec ani pozostać wobec nich obojętnym.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint