Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Debata o ochronie rynku

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Po raz kolejny kwestie ceł antydumpingowych na wyroby stalowe zdominowały spotkanie branży. Tym razem, przy okazji odbywającego się w Katowicach „Europejskiego Kongresu Gospodarczego”.

  Organizowana przez PTWP największa impreza biznesowa w kraju, gościła również przedstawicieli dystrybutorów stali podczas sesji „Hutnictwo: dystrybucja, przetwórstwo, rynek”. Rozmowy, zarówno podczas panelu dyskusyjnego jak i spotkań kuluarowych w głównej mierze skoncentrowane były na kwestiach ochrony rynku. Wśród zebranych nie było zgodności, co do tego w jakim kierunku pójdzie Komisja Europejska w swoich kolejnych działaniach. Wstrzymanie się od nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na pięć krajów (Rosja, Brazylia, Iran, Serbia, Ukraina) odnośnie wyrobów gorącowalcowanych płaskich, choć nie ma znaczenia dla ewentualnego nałożenia ostatecznych środków, może oznaczać zmianę polityki Brukseli. Z drugiej jednak strony, wciąż bardzo możliwy jest scenariusz nakładania kolejnych ceł w tempie lawinowym. Niektórzy z uczestników panelu mówili wprost, że od takiej polityki nie ma już ucieczki. Na świecie toczy się stalowa wojna celna i Unia Europejska, jeśli chce zachować przemysł hutniczy, musi podążać w tym kierunku co reszta świata. W takim tonie wypowiadali się uczestnicy Europejskiego Dnia Stali, który odbył się w minionym tygodniu. Prezydent EUROFER Geert Van Poelvoorde mówił wprost, że „oczekuję nałożenia ostatecznych ceł, choć w jakiej wielkości i odnośnie których krajów, pozostaje to pytaniem. Raport Komisji ukazał, że mieliśmy do czynienia z dumpingiem i mieliśmy do czynienia ze szkodą. Dowody zostały jednak oddalone na korzyść decyzji politycznej”.

  Podczas katowickiego spotkania, przedstawiciele producentów zgodnie twierdzili, że należy podążać drogą ochrony rynku. Ze swojej strony dodałam, że ważna jest jednak jakość tej ochrony. Wolny rynek jest ogromnym osiągnięciem i jego również należy chronić. Potrzebny jest niezwykle przemyślany i systemowo opracowany plan wprowadzania kolejnych ograniczeń importowych. Uszczelniać należy rynek zarówno na szczeblu europejskim przed importem o udowodnionych znamionach dumpingowych ale także lokalnie, w sposób o wiele prostszy np. poprzez certyfikację, która nie ograniczając dostępu do rynku dawałaby jednak przewagę krajowym przedsiębiorstwom.

  Polski rynek w dużej mierze, bo w aż 60 proc. zależny jest od dostaw z zagranicy. Mimo to, duża część uczestników dyskusji nie podnosiła obaw o ewentualne braki w zaopatrzeniu niektórych wyrobów. Upatrywać należy tego w dwóch powodach. Po pierwsze krajowi dystrybutorzy zaopatrują się jednak regionalnie, w sąsiadujących krajach, których cła antydumpingowe nie dotyczą. Po drugie, w obliczu eliminacji niektórych kierunków dostaw, rynek światowy daje nam do dyspozycji inne, w tym tak dynamiczne jak Indie czy Turcja. Jak powiedział jeden z dyskutantów, tam gdzie większość widzi zagrożenie, powinniśmy dopatrywać się szans.

  Na koniec dyskusji o sprawach ochrony rynku podniesiono jeszcze jedną istotną kwestię. Unia chroni rynek przed napływem półwyrobów a być może prawdziwym zagrożeniem będzie zalew dumpingowych wyrobów gotowych. Już dziś obserwujemy na rynku np. profile zamknięte po cenach niższych, niż blacha z której dopiero w kraju by je zrobiono. A to może być dopiero początek w obliczu wyeliminowania z rynku dostaw półwyrobów na jeszcze większą skalę. O tym problemie również musi myśleć Komisja, planując kolejne posunięcia.

  Tak ożywiona dyskusja o sprawach europejskich odbyła się, pomimo, że zaproszona przedstawicielka Komisji Europejskiej z przyczyn logistycznych na Kongres jednak nie mogła dotrzeć. Doceniając jednak jej ekspercki wkład i konieczność komunikowania się polskiego przemysłu także na poziomie europejskim, Polska Unia Dystrybutorów Stali postara się zorganizować oddzielne spotkanie z przedstawicielką Wspólnoty. Wszystkim Państwu pragnę we własnym imieniu jednocześnie serdecznie podziękować za tak liczny udział w Europejskim Kongresie Europejskim, mając nadzieję na kolejne spotkanie już za rok.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint