Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Czas budować?

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  W ostatnich dniach zostaliśmy zalani falą informacji o wynikach sektora budowlanego. I są to informacje dobre lub bardzo dobre. Czy oznacza to, że mamy już do czynienia z ożywieniem na rynku największego odbiorcy wyrobów stalowych?

  Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w czerwcu o 11,6 proc. w porównaniu do roku 2016, w tym w segmencie obiektów inżynierii lądowej i wodnej aż o 27,4 proc. W całym zaś pierwszym półroczu bieżącego roku produkcja budowlana była wyższa 7,6 proc. niż przed rokiem. W budownictwie mieszkaniowym od stycznia do czerwca 2017 r. rozpoczęto budowę 106 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 22,9 proc. i jest to najlepszy wynik sektora od 2010 roku. Bardzo dobrze wygląda też liczba wdanych pozwoleń na budowę mieszkań. W pierwszym półroczu było ich 130,7 tys. to o 33,2 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2016 r.

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie wyniosło w lipcu 82,5 proc. i było najwyższe od 2008 roku. Również w indeksach koniunktury odnotowano wzrosty w kategoriach portfel zamówień i ocena produkcji budowlano-montażowej. To już drugi miesiąc z rzędu od 2011 roku, kiedy oceny te są pozytywne.

  Jeśli dodać do tego wzrosty cen, wg. raportu Grupy PSB w czerwcu w górę poszły ceny większości materiałów budowlanych, zaś w sześciu miesiącach 2017 roku aż 18 z 20 grup asortymentowych, całokształt wyników budownictwa wydaje się być bardzo optymistyczny? Czy oby na pewno?

  Budownictwo się podniosło, zarówno to mieszkaniowe jak i infrastrukturalne. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na trzy aspekty, które urealniają obraz sytuacji. Po pierwsze mamy do czynienia z bardzo niską bazą. W przypadku produkcji budowlanej, wyniki z 2016 roku były najsłabsze od pięciu lat, stąd bieżące wzrosty stanowią bardziej powrót do normalności niż bumu. Po drugie, jeśli przyjrzymy się danym czerwcowym GUSu, to wyniki firm zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi wzrosły jedynie o 4 proc. zaś firm zajmujących się głównie wznoszeniem budynków tylko o 1,2 proc. W przypadku tego pierwszego wskaźnika, który jest podstawą dla inwestycji infrastrukturalnych, oznacza to bardzo powolny start dla tego segmentu. Drugi zaś wskaźnik, w zestawieniu z spadającymi nakładami na inwestycje w budynki i budowle, mówi nam, że wiele przedsiębiorstw nie podejmuje póki co odważnych kroków inwestycyjnych. Po trzecie w końcu, indeksy oceny koniunktury w kategoriach sytuacji finansowej firm budowlanych oraz sytuacji płatniczej są w dalszym ciągu negatywne (nieprzerwanie od 2008 roku). Problemy z płynnością dodatkowo potęguje wprowadzony na wyroby budowlane odwrócony VAT. Wg. Coface w pierwszym półroczu 2017 roku upadłość ogłosiło o 19 proc. więcej podmiotów w sektorze budowlanym więcej niż rok wcześniej.

  Mamy zatem do czynienia z dużą ilością informacji pozytywnych nie pozbawionych jednak kilku wobec których trzeba zachować umiarkowany optymizm. Faktem jest jednak, że w budownictwie sytuacja zaczęła się zmieniać i należy ją obserwować uważnie, aby wiedzieć w którym kierunku będą podążać te zmiany. Dla wszystkich Państwa zainteresowanych sektorem budownictwa oraz stali zbrojeniowej, Polska Unia Dystrybutorów Stali przygotowała konferencję, która będzie doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy i zapoznania się z opiniami ekspertów o tym dynamicznie zmieniającym się rynku. Zapraszamy wszystkich 17 października do Warszawy do udziału w konferencji „Stal zbrojeniowa i budownictwo w Polsce: perspektywy na najbliższe lata”. Grono doskonałych prelegentów gwarantuje niezwykle ciekawe spotkanie.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint