Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  „Chodzi o Europę, chodzi o Ciebie”

  Często podczas różnego rodzaju spotkań, docierają do mnie pytania, na ile nas - Polaków, ale również nas – przedsiębiorców sektora stalowego, dotyczą kwestie europejskie ? Realnie czy jedynie teoretycznie mają one wpływ na życie i prowadzenie biznesu w naszym kraju? Ta kwestia jest pytaniem de facto o to, jak blisko jesteśmy Europy i jak bardzo zakorzeniona jest ona w naszej działalności.

  Ta myśl towarzyszyła mi również podczas spotkania, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Panem Tadeuszem Kościńskim. Podczas konferencji poświęconej głównie umowie CETA, nie zabrakło również miejsca na dyskusję o roli umów handlowych w ogóle i zagadnieniach stosunków handlowych UE z resztą świata. Przez moment pojawił się również temat stali w kontekście wzmożonej aktywności KE w obszarze ochrony hutnictwa. Po raz kolejny otrzymaliśmy zapewnienie, że Komisja jest zdeterminowana wdrażać kolejne instrumenty ochronne a także dalej uważnie przyglądać się sytuacji w naszym sektorze.

  Żyjemy w niezwykle dynamicznej rzeczywistości, w której za sprawą globalizacji, każda decyzja biznesowa w jakimś stopniu zależna jest od uwarunkowań międzynarodowych. Mało tego, co ósme miejsce pracy w naszym kraju zależy od eksportu poza granice Wspólnoty.

  Nie inaczej jest z rynkiem stali. Czas gdy stal była pojęciem jedynie lokalnym dawno minęły. Jeśli nawet będąc przedsiębiorcą opierasz się wyłącznie na wyrobach dostarczanych regionalnie, zagadnienia handlu międzynarodowego dotyczą Ciebie w nie mniejszym stopniu. Jest bowiem więcej niż pewne, że twoja konkurencja działa na rynkach zagranicznych a obserwacja aktywności konkurencji i jej wpływu na własną działalność to przecież konieczność.

  Wystarczy spojrzeć na statystyki. Udział importu w zużyciu stali w Polsce wyniósł w 2016 roku 69 proc.! Oznacza to, że prawie dwie trzecie stali którą wykorzystujemy w kraju podlega takim czy innych regułom handlu międzynarodowego. Również eksport wyrobów hutniczych rośnie, w zeszłym roku osiągnął poziom 5,2 mln ton co daje wzrost o 5 proc. Jak poruszać się na takim rynku bez odpowiedniej wiedzy, bez informacji o tym jak uwarunkowania handlowe wpłynął (wpłyną)na ten rynek w przyszłości? Dziś okazuje się, że taka wiedza i doświadczenie w tej materii nie jest przewagą konkurencyjną ale absolutnym wymogiem.

  Hasłem Komisji Europejskiej, pod którym również odbyło się zeszłotygodniowe spotkanie z Komisarz Malmström jest „Chodzi o Europę, chodzi o Ciebie”. I naprawdę nietrudno się z tym zgodzić. W tym roku czeka nas prawdziwy maraton decyzji instytucji europejskich w bezpośredni sposób dotykających rynku stali. Informowaliśmy o tym w poprzednim przeglądzie, piszemy także o tym w bieżącym podsumowaniu. I wszystko wskazuje na to, że temat ten będzie w najbliższym czasie dalej aktualny. Warto być dobrze poinformowanym.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint