Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przyszłość dystrybucji

  Zeszłotygodniowa dwudniowa wizyta przedstawicieli europejskich dystrybutorów stali w Warszawie była okazją do porozmawiania o przyszłości rynku dystrybucji stali, nie tylko w Europie ale także i w Polsce. Spotkanie udowodniło także, że

  Wśród najważniejszych tematów prym wiodły oczywiście kwestie ochrony europejskiego rynku i polityki antydumpingowej. Coraz więcej mówi się o skutkach działań Komisji Europejskiej, która po latach niskiej aktywności w tej dziedzinie, ostatnio wykazuje coraz większą determinację w ochronie pozycji producentów ze Starego Kontynentu. Jeśli wszystkie trwające obecnie postępowania zakończyły by się wprowadzeniem ceł, z europejskiego rynku wyeliminowano by źródła dostaw dla 11-12 mln ton wyrobów stalowych rocznie. Pozostawiając ocenę zasadność takiej decyzji na boku, należy mieć na uwadze, jak ogromną zmianą dla rynku będzie tak drastyczna eliminacja niektórych kierunków dostaw. Czy jesteśmy przygotowani na taką rewolucję? Czy jesteśmy przygotowani na kolejne decyzje Unii ? Spotkanie z przedstawicielką Komisji Europejskiej daje podstawy sądzić, że w najbliższym czasie czeka nas jeszcze więcej decyzji chroniących europejski rynek. Nie należy natomiast spodziewać się, że procedura wprowadzania ceł antydumpingowych ulegnie skróceniu. Przepisy europejskie w tej mierze są dalekie od rozwiązań amerykańskich i uzyskaliśmy informację, że wiele w tej kwestii nie da się zrobić.

  Rynek pełen jest plotek dokąd będzie w kolejnych etapach zmierzać polityka Komisji Europejskiej. Najbliższy czas zweryfikuje ile w nich jest prawdy a ile zwykłego strachu przed niepewną przyszłością. Dystrybutorzy muszą uzbroić się zatem w cierpliwość i ewentualną gotowość do weryfikacji swoich źródeł dostaw.

  Ale to nie jedyny, choć najważniejszy skutek nowej polityki ochronnej Unii Europejskiej. Cła antydumpingowe zmieniają rynek i wiele obecnie zachodzących zjawisk można przypisywać skutkom jakie przynoszą. Dla przykładu coraz częściej słychać wśród dystrybutorów głosy o napływie do kraju kształtowników zimno giętych po cenach niższych niż lokalnie kupowana blacha, z której krajowi producenci wykonują takie profile. Wydaje się zatem, że raz rozpoczęty proces ochrony rynku, przybiera postać kuli śniegowej i staje się już nie do zatrzymania. Aby był skuteczny, będzie musiał obejmować kolejne grupy produktów a stąd już prosta droga do zaburzenia wolnorynkowych reguł rynku i całkowitej zmiany dotychczasowych zasad dystrybucji.

  Spotkanie europejskich dystrybutorów przyniosło także wiele innych ciekawych tematów, z których część będzie wyzwaniem dla rynku, część zaś szansą na rozwój dla jej uczestników. Digitalizacja procesów sprzedaży, nowa rola centrów serwisowych w kontekście zmian w przemyśle samochodowym, działania zmierzające do zastępowania stali innymi materiałami czy zmiana kanałów dystrybucji. To wszystko tematy którymi w najbliższym czasie będziemy również zajmować się w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Wychodzimy z założenia, że współpraca dystrybutorów zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim, dzielenie się doświadczeniami i informacją, to klucz do odnalezienia się w nieznanej ale zapewne bardzo ciekawej przyszłości rynku dystrybucji stali.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint