Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Należyta staranność

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Długo oczekiwana przez środowisko, nie tylko stalowe, inicjatywa ma wreszcie szansę na realizację. Ministerstwo Finansów ogłosiło w minionym tygodniu początek konsultacji mających na celu stworzenie katalogu przesłanek należytej staranności.

  Z pojęciem należytej staranności od zawsze był problem. Pamiętny wyrok ETS z 2012 r. w sprawie węgierskiej firmy mówił, że „ prawo podatnika dokonującego transakcji do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej nie może ucierpieć wskutek tego, że w łańcuchu dostaw, którego część stanowią owe transakcje - o czym podatnik ten nie wie lub nie może wiedzieć - inna transakcja, wcześniejsza lub późniejsza w stosunku do tej, która została dokonana przez niego, stanowi oszustwo w zakresie podatku od wartości dodanej”. Z punkty widzenia naszej branży, która przez lata cierpiała z powodu przestępstw karuzelowych, orzeczenie wydawała się być ważnym elementem obrony przedsiębiorstw przed odpowiedzialnością za bycie wmanewrowanym w proceder. Ten sam wyrok mówił jednocześnie o konieczności dochowania „należytej staranności” w przeprowadzaniu transakcji a podatnik „podjął wszelkie racjonalne środki znajdujące się w jego mocy w celu uniknięcia swego udziału w oszustwie”.

  Tymczasem jak pokazała praktyka kontroli skarbowych w kolejnych latach, udowodnienie „należytej staranności” okazywało się bardzo trudne. Niedoprecyzowane pojęcie stanowiło podstawę do dowolnych interpretacji a katalog przesłanek wypełniających jej znaczenie często daleki był od „racjonalnych środków” o których mówił wyrok ETS. Co więcej, samo pojęcie „należytej staranności” w Ustawie o podatku od towarów i usług pojawiło się dopiero w 2015 roku, wciąż jednak bez jego zdefiniowania. W orzecznictwie NSA natomiast dominuje pogląd, że określenie działań, jakich podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika zależy od okoliczności rozpatrywanego przypadku.

  Sytuacja ma się obecnie diametralnie zmienić. W wyniku konsultacji resort finansów chce stworzyć precyzyjną listę przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT, w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

  W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów opracowaniu wskazano, że zachowanie należytej staranności powinno być weryfikowane pod kątem spełnienia przesłanek zgrupowanych w trzech obszarach:
  - kryteriach podmiotowych/ formalnych (np. czy podatnik był czynnym płatnikiem VAT, czy kontrahent długo funkcjonuje na rynku itd.)
  - kryteriach przedmiotowych/ ekonomicznych (np. czy transakcja odpowiada profilowi zarejestrowanej działalności, czy występują nieuzasadnione ekonomicznie odstępstwa w zakresie cen itd.)
  - przebiegu transakcji (np. czy termin płatności odbiega od terminu zwykle występującego w transakcjach tego rodzaju, czy transakcja jest rozliczana gotówką itd.)

  Resort do 28 lipca czeka na informacje od uczestników rynku. My również w ramach naszej organizacji czekamy na Państwa doświadczenia z „należytą starannością” oraz sugestie dotyczące przesłanek jakie powinny się znaleźć na ministerialnej liście wraz z uzasadnieniem. Resort jest otwarty zarówno na stworzenie listy uniwersalnej jak i branżowej, zawierającej wymogi związane ze specyfiką rynku. Stworzenie takiego katalogu jest w interesie nas wszystkich, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint