Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Nadchodzi split payment

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Walka z szarą strefą wchodzi w nowy etap za sprawą inicjatywy Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Resort w projekcie z 12 maja 2017r. przesłanym do konsultacji Polskiej Unii Dystrybutorów Stali zapowiada główne założenia zmiany. Nowa legislacja była także tematem zeszłotygodniowego spotkania członków naszej organizacji z przedstawicielami firmy EY.

  Jeszcze w okresie, w którym rynek stali był dotknięty plagą wyłudzeń VAT, metoda split payment była rozważana jako jeden ze sposobów na walkę z procederem. Dziś, obok mechanizmu odwróconego obciążenia, ma stanowić zaporę dla wszelkiego rodzaju prób omijania opodatkowania. Na chwilę obecną projekt budzi wiele pytań i niejasności co do praktyki jego stosowania, warto więc podsumować to, co wiemy na pewno o mechanizmie podzielonej płatności.

  Najogólniej mówiąc, metoda ta polega na rozdzieleniu płatności na wartość towaru lub usługi w kwocie netto, która jest płacona przez nabywcę na rachunek dostawcy oraz na kwotę podatku VAT, która jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca ma ograniczoną możliwość dysponowania środkami z tego rachunku, co ma umożliwić fiskusowi monitorowanie i blokowanie środków na tym rachunku a podmiotom znikanie z nieodprowadzonym podatkiem.

  Ponadto projekt zakłada:

  - zastosowanie mechanizmu wyłącznie do transakcji B2B

  - dobrowolność przystąpienia do stosowania mechanizmu

  - zmianę prawa bankowego, wmuszającego na bankach i SKOK-ach konieczność założenia każdemu podmiotowi konta VAT

  - ograniczenie możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT jedynie do dokonania przelewu na inny rachunek VAT lub do urzędu skarbowego

  - możliwość uwolnienia środków z rachunku VAT na inne cele po zwróceniu się do naczelnika US, który w terminie do 90 dni może wyrazić na to zgodę w formie decyzji administracyjnej.

  Projekt zakłada pewne zachęty, aby skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Przede wszystkim w przypadku podatników, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej metody, nie będą miały zastosowania sankcje VAT. Dodatkowo, będzie istniała możliwość obniżenia zobowiązań VAT w przypadku wcześniejszej płatności oraz dokonywanie zwrotu VAT w szybszym terminie.

  Rozwiązanie wydaje się ciekawe i w praktyce prawdopodobnie uniemożliwi wiele oszustw podatkowych. Stawia przed firmami jednak wiele pytań. Najważniejsze z nich to w jaki sposób mechanizm wpłynie na płynność finansową. Potrzebne są konkretne badania przypadków, w jaki sposób zmieni się finansowanie obrotu, tak by każdy podmiot mógł zdecydować czy na korzystanie z tego rozwiązania jego firmę po prostu stać. Druga istotna kwestia, to w jakim stopniu to rozwiązanie będzie stosowane. Jego powszechność zmieniłaby nie tylko wpływy do budżetu (szacowane przez ustawodawcę na 82 mld w okresie 10 lat) ale przede wszystkim sam charakter obrotu towarami i usługami. Praktyka pokaże ilu kontrahentów danej firmy będzie korzystać z mechanizmu i czy zachęty zawarte w ustawie będą wystarczające by go upowszechnić.

  Zachęcam Państwa do dyskusji w ramach PUDS o plusach i minusach tego rozwiązania. Chętnie wysłuchamy Państwa opinii na ten temat zaś członków PUDS zapraszam do strefy członkowskiej po więcej materiałów dot. legislacji.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint