Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Karuzela i co dalej?

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Jak wiadomo rynek nie znosi próżni. Chociaż w naszej branży wyłudzanie VAT zostało wyeliminowane, trzeba mieć świadomość, że może pojawić się inne zagrożenie.

  Ogromnym wysiłkiem całej branży było wyeliminowanie z niej podmiotów, które swoimi działaniami nie tylko obciążyły reputację całej branży i de facto zagroziły jej istnieniu, ale przede wszystkim wciągnęły w proceder firmy działające legalnie. Po uzdrowieniu branży stalowej, podmioty te, zdobyte doświadczenie w omijaniu prawa zaczęły wykorzystywać w innych sektorach gospodarki, wcale zresztą nie tak bardzo oddalonych od naszego. W minionym tygodniu „Puls Biznesu” podsumowywał różne działania KAS i służb. Tylko dla przykładu podam za dziennikiem, że w 2017 roku przestępcy interesowali się dalej metalami nieżelaznymi (m.in. katodą niklową) ale też granulatem złota - członkowie grupy kupowali za granicą złoto inwestycyjne (zwolnione z podatku VAT), a następnie przerabiali je na granulat (obciążony stawką 23 proc. VAT). Czy mają Państwo dziś pewność, że po odkryciu nowego sposobu na zarabianie, przestępcy nie wrócą do rozpoznanej już branży stalowej?

  W chwili obecnej dystrybutorzy, przetwórcy i producenci mogą cieszyć się rynkiem, na którym rządzą wolnorynkowe zasady, ale wcale nie musi to być stan permanentny. Kreatywność przestępców jest ogromna i należy się spodziewać, że znajdą kolejny sposób na omijanie prawa. Nie chcę brzmieć złowieszczo. Chcę abyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski z tego co się wydarzyło i zadbali o nasze firmy, miejsca pracy i przyszłość hutnictwa w Polsce.

  Pozostaje nam mieć nadzieję, że doświadczenie, jakie zdobyły organy Państwa w ostatnich latach w walce z przestępcami, zaowocuje przy wykrywaniu ewentualnych kolejnych prób omijania prawa. Dziś administracja państwowa dysponuje nieporównywalnie lepszymi instrumentami śledczymi niż kilka lat temu. Mamy inną sytuację prawą, duże doświadczenie służb i sukcesy w likwidowaniu luki podatkowej.

  Po drugie, niech będzie to zaufanie jednak ograniczone w tym sensie, że nikt nie zna branży tak dobrze jak sami jej uczestnicy. Oznacza to, że duża część odpowiedzialności za to, jak nasza branża będzie się dalej rozwijać i czy będziemy wyłapywać pierwsze sygnały o nieprawidłowościach, spoczywa w głównej mierze na nas. Musimy zrobić wszystko, by nie doszło do powtórki sytuacji, w której podmioty wykorzystujące ten lub inny mechanizm omijający prawo, ponownie zagroziły działaniu całej reszcie uczestników rynku. Wymagać to od nas będzie jedności w obszarach wspólnych dla branży, współdziałania, zrzeszania się, tworzenia silnej reprezentacji ze stanowczym głosem, gdy w branży będzie działo się coś nieprawidłowego i zajdzie konieczność podjęcia wspólnych akcji. Sami natomiast musimy być transparentni i wnikliwie obserwować rynek a dziś już wiemy jak ważna jest nienaganna reputacja. Doświadczyliśmy tego, jak nawet nieświadomie można zostać wciągniętym w obręb wymiany noszącej znamiona przestępcze. Koszty tego ponosimy do dziś, gdy jako sygnaliści wyłudzeń vatowskich staliśmy się przedmiotem wnikliwych kontroli, często przedłużających się, trudnych do pogodzenia z codzienną pracą firmy. Choć w połowie lutego Piotr Walczak, zastępca szefa KAS w rozmowie z interią, zapowiadał, że liczba kontroli spada (2015 r. wszczęto 49 040 kontroli, w 2016 r. było ich 38 303, a w 2017 r. 25 517) a w planie na ten rok ma zmienić się ich charakter (główny nacisk ma być w 2018 roku położony na CIT a nie VAT oraz skupienie się na poprzedzającym obecny roku podatkowym a nie minionych latach) to nie sposób nie zwrócić się do służb podatkowych z apelem, by nie traktować ofiar procederu jako jego organizatorów.

  W mojej ocenie tylko zjednoczona branża, z dobrze działającym systemem wczesnego ostrzegania w połączeniu ze współpracą z organami państwa jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i uchronić przed powtórką z historii. Jako przedstawiciel PUDS w minionym tygodniu rozpoczęłam spotkania z firmami niezrzeszonymi, często małymi, rodzinnymi podmiotami. Ich głos jest dla mnie bardzo ważny, chcę poznać ich problemy w funkcjonowaniu na rynku w relacjach z producentami ale i z większymi dystrybutorami. Chcę im również uświadamiać jak trzeba być uważnym na to, co dzieje się na rynku i czy są obszary, w których nieprawidłowości mogą się ponownie pojawić. Z drugiej zaś strony, w minionym tygodniu odbyłam spotkanie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów aby jeszcze bardziej zacieśniać współpracę. To jedne z wielu działań, które Polska Unia Dystrybutorów Stali podejmuje, biorąc odpowiedzialność za przejrzystość i wolnorynkowe zasady w branży stalowej. Zachęcam wszystkich Państwa również do włączenia się aktywnie do tych działań.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint