Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Rynek

  Opinie

  Smog i stal

  Konstytucja dla biznesu coraz bliżej

  Iwona Dybał – Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Rynek stali poszukuje równowagi

  Robert Wojdyna, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Presja na wzrost cen stali jest bardzo duża

  Rozmowa z Jerzym Bernhardem, prezesem zarządu Stalprofilu S.A.

  Unia Europejska zmienia podejście do rynku stali

  Rozmowa z Magdaleną Chmielewską-Cholewą, menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

  Chcemy uczciwych reguł gry

  Eksport z Chin nie spada. Jest mniejszy w poszczególnych kategoriach produktowych, np. w przypadku kręgów zimnowalcowanych, na które zostały nałożone cła, ale rośnie w przypadku produktów powlekanych, na które ceł nie nałożono – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

  Większy optymizm w dystrybucji stali

  Rozmowa z Brunonem Maciantym, współwłaścicielem PRH Bobrek sp.j. J. Małek, B. Macianty.

  Firma rozwija się w dobrym kierunku

  Rozmowa z Januszem Smołką, prezesem zarządu Konsorcjum Stali S.A.

  Rośnie popyt na wyroby stalowe

  Zapotrzebowanie na wyroby stalowe będzie rosło wraz z realizacją dotychczasowych i kolejnych inwestycji infrastrukturalnych – mówi Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

  Projekt i realizacja: direktpoint