Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Większy optymizm w dystrybucji stali

  Rozmowa z Brunonem Maciantym, współwłaścicielem PRH Bobrek sp.j. J. Małek, B. Macianty.

   W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dekoniunkturą na rynku stali (spadające ceny). Jak wpłynęło to na sytuację i pozycję konkurencyjną firmy Bobrek?
  Cała branża dystrybucji wyrobów hutniczych funkcjonuje w dosyć trudnych warunkach. Dekoniunkturę na rynku stali objawiającą się spadkiem cen obserwujemy od 2011 r. Trzy kwartały 2016 r. pozwalają na umiarkowany optymizm. Nie tylko my, ale – myślę, że większość dystrybutorów – odnotowaliśmy poprawę wyników sprzedaży. Cel, do jakiego dążymy, to odbudowanie marży na sprzedaży wyrobów hutniczych oraz osiągnięcie satysfakcjonującej rentowności połączonej ze wzrostem wolumenu sprzedanych wyrobów.

  Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku z Państwa perspektywy – wielu dystrybutorów zanotowało zyski w drugim kwartale z powodu rosnących cen, a także przeszacowania wartości zapasów. Jak to jest w przypadku PRH Bobrek?
  Poczekajmy z oceną rynku do końca bieżącego roku. Obserwowany w pierwszych miesiącach 2016 r. i trwający przez cały drugi kwartał znaczący wzrost zapotrzebowania na stal skutkował silnymi zwyżkami cen. To efekt poprawy w budownictwie. Zapas towarów na magazynach pozwolił na zdecydowaną poprawę wyników sprzedaży i odnotowanie zysków. Pamiętajmy jednak, że część inwestycji jest spowolniona, co może się przełożyć na odsunięcie w czasie planowanych zakupów stali i tym samym zmniejszenie popytu.

  Jak oceniają Państwo realny popyt na stal ze strony gospodarki – które sektory wyróżniają się szczególnie na plus?
  Plany inwestycyjne przedsiębiorstw w oparciu o fundusze Unii Europejskiej z perspektywy finansowej do 2020 r. i analiza dotychczasowej sprzedaży, pomimo słabszego początku 2016 r., dają dobrą prognozę. Najsilniejszego popytu oczekujemy w budownictwie energetycznym – budowa nowych linii przesyłowych. Wzrostu zapotrzebowania na stal należy się spodziewać w sektorze przesyłu gazu. Również wzmożony popyt powinny wygenerować inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową.
  Rozmawiał SF

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint