Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Poprawa rentowności i dalsze inwestycje w bazę przetwórczą

  Rozmowa z Piotrem Reguckim, dyrektorem generalnym Maxstal sp. z o.o.

  Jakie cele postawiła sobie spółka na najbliższe miesiące?

  W 2016 roku chcemy walczyć o odbudowanie marży na sprzedaży naszych wyrobów. Nie zapominamy jednak o inwestycjach w zdolności przetwórcze. W lutym w naszym częstochowskim zakładzie uruchomiliśmy linię do cięcia wzdłużnego kręgów w zakresie od 0,6 do 4 mm grubości blach gorąco- i zimnowalcowanych. Roczne moce produkcyjne nowej linii sięgają 80 tys. ton rocznie. Aktualnie moce naszych dwóch centrów serwisowych, w Krakowie i Częstochowie, wynoszą niemal 400 tys. ton.
  Poza tym jesteśmy w przededniu podpisania kontraktu na dostawę linii do produkcji profili zimnogiętych i rur spawanych, co pozwoli nam uzupełnić ofertę handlową.

  Jak ocenia Pan aktualną koniunkturę na polskim rynku przetwórstwa i dystrybucji wyrobów hutniczych?

  Pomijając czynniki polityczne, które zawsze negatywnie wpływają na rynek, polska gospodarka trzyma się dobrze. Zużycie stali zwiększyło się w 2015 r. i ten wzrost będzie kontynuowany w tym roku, m.in. za sprawą uruchomienia inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy europejskich.
  Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest poprawa rentowności. Dla przykładu,
  Maxstal w 2015 r. zanotował 15-proc. wzrost sprzedaży, ale mieliśmy problem z uzyskaniem satysfakcjonującego zysku. Było to spowodowane przede wszystkim niskimi cenami stali. Doszły one do takiego poziomu, że w tym roku powinno dojść do odbicia. Byłby to dobry sygnał dla całej branży.

  Czy podjęte przez UE decyzje dotyczące ochrony wspólnotowego rynku stali zaowocują poprawą koniunktury?

  Po kilku miesiącach powinniśmy zauważyć podwyżki cen na rynku, zwłaszcza blach zimnowalcowanych. Spodziewam się, że od maja zaczną nieznacznie rosnąć ceny blach gorącowalcowanych.

  Rozmawiał: SF

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint