Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Nie można zapominać o ryzyku

  Rozmowa z Danutą Czapeczko, dyrektor sprzedaży i marketingu, prokurentem firmy Pragma Inkaso SA.

  Na jakiego rodzaju produkty oferowane przez Państwa firmę może być obecnie największe zapotrzebowanie ze strony branży stalowej?

  Przede wszystkim głównym błędem, jaki popełniają przedsiębiorcy, jest nazbyt chętne kredytowanie wszystkich odbiorców i wydłużanie im terminów płatności, by stać się bardziej konkurencyjnym. Kiedyś branża stalowa korzystała z usługi windykacji, dziś jest już bardziej świadoma korzyści wynikających z tak zwanych działań prewencyjnych. W firmach zlecających stałą i kompleksową obsługę należności wdrażamy przede wszystkim monitoring płatności, a w ramach wywiadu gospodarczego weryfikujemy potencjalnego kooperanta, oceniając jego zwyczaje płatnicze i sytuację majątkową. W ten sposób w znacznym stopniu minimalizujemy ryzyko powstania należności trudno ściągalnych. Weryfikacja firmy przed zawarciem transakcji, a także ścisła kontrola i powiadamianie płatników o zbliżającym się terminie płatności to podstawowe narzędzia prewencji. Firmy windykacyjne współpracujące z kancelariami prawnymi jeszcze na etapie nawiązywania współpracy z nowym kooperantem udzielają swoim klientom wsparcia w zakresie zabezpieczania wierzytelności już na etapie zawierania umów, np. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia własności na zabezpieczenie, a także wystawienie weksli in blanco czy dobrowolne poddanie się egzekucji.

  Czy w Polsce odczuwalny jest wciąż problem zatorów płatniczych?

  Branża stalowa, mimo ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej, stoi przed wieloma wyzwaniami, które mogą negatywnie wpłynąć na jej działalność. Warto się dobrze przygotować. Wszystkie dostępne dane wskazują, iż w 2015 r. w Polsce został poprawiony rekord zużycia stali z 2014 r. Paradoksalnie jednak sytuacja branży jest ciężka.

  Główne czynniki, które na to wpływają, to spadające ceny surowców i nierówna konkurencja. Europejskie koncerny ponoszą wysokie koszty związane z polityką klimatyczną. Dla porównania, azjatyccy producenci mają je o wiele niższe i składane przez nich oferty są stanowczo bardziej atrakcyjne niż polskich hut. Jeszcze na początku 2015 r. wydawało się, że skutki kryzysu opadły, zaś wiosną i latem gospodarka wyraźnie się osłabiła. Nie oznacza to powrotu kryzysu gospodarczego, ale stanowi sygnał, iż wzrost gospodarczy nie będzie tak dynamiczny, jak można by się było spodziewać. Trzeba pamiętać, że nie mamy wpływu na trendy makroekonomiczne. Możemy jednak poprawić strukturę naszych finansów.

  Jakie są Państwa prognozy związane z kształtowaniem się kondycji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce? Od czego ta kondycja będzie zależała?

  Zapowiada się fala inwestycji infrastrukturalnych. Dla firm z branży stalowej są one szansą, ale też wiążą się z ryzykiem. Warto się zastanowić, jak zapobiec negatywnym jej skutkom.

  Zachęcam firmy z branży stalowej, aby nie bały się zarządzać swoimi należnościami. Tym bardziej że działają one na niezwykle konkurencyjnym rynku, wrażliwym na wszelkie załamania koniunktury i powstawanie zatorów płatniczych. Uświadomienie sobie tego, na jakiego rodzaju ryzyko jesteśmy narażeni, wpływa na podejmowane przez firmy decyzje biznesowe. Warto się zabezpieczyć. Tym bardziej że koniunktura wcale nie musi szybko się poprawić.

  Rozmawiał: SF

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint