Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Wielkie inwestycje na jeziorze Jamno

  23,7 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na budowę wału przeciwpowodziowego oraz wrót sztormowych na akwenie położonym w gminie Mielno.

  Inwestycja ma kosztować 29,7 mln zł i jest częścią szacowanego na 70 mln zł projektu o nazwie „Zabezpieczenie zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie terenów zabudowanych miasta Koszalina”, na który składa się siedem zadań.
  Wrota sztormowe mają stanąć na Kanale Jamneńskim, który łączy jezioro z Bałtykiem. Hydrotechniczną budowlę będą stanowić cztery komplety śluz, które będą automatycznie zamykały przepływ wód przez kanał przy stanie morza 6 stopni w skali Beauforta.
  Kanał Jamneński zostanie przebudowany na odcinku 366 m. Po tych pracach ma mieć szerokość 30 m i głębokość 3 m.
  Wał przeciwsztormowy o długości 2144 metrów powstanie na północno-wschodnim brzegu jeziora. Celem inwestycji jest zabezpieczenie 140 hektarów terenu mierzei Jamneńskiej oraz znajdującej się tam drogi powiatowej Łazy – Unieście przed zalaniem oraz 6-kilometrowy odcinek plaży przed erozją.
  Prace budowlane mają się rozpocząć w listopadzie tego roku i zakończyć do czerwca 2013 r. Trwa już natomiast budowa wału przeciwpowodziowego na północno-zachodnim brzegu jeziora Jamno i zbiornika retencyjnego o powierzchni 7,08 ha w Koszalinie. Na zbiorniku retencyjnym planowane jest stworzenie toru kajakowego i kąpieliska z plażą z nadmorskim piaskiem. Na wałach przeciwpowodziowych na jeziorze Jamno mogą powstać ścieżki rowerowe. Natomiast przebudowany Kanał Jamneński ma stworzyć możliwość budowy mariny na jeziorze Jamno.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint