Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przegląd tygodnia 48/2018

  Chiński przemysł stalowy ze stratami, Ilva zapowiada powrót produkcji blach grubych.

  Chiński przemysł stalowy ze stratami

  Reuters poinformował, że chińscy producenci stali odnotowali w tym miesiącu straty, po raz pierwszy od trzech lat, wskutek spadku cen związanym ze słabym popytem i blisko rekordową podażą. Jeśli Pekin nie wprowadzi nowych środków stymulujących, jest prawdopodobne, że chińscy producenci stali dotkliwie odczują spowolnienie drugiej największej gospodarki świata i skutki wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

  Analityk CRU, Richard Lu, powiedział: „Wysokie marże były spowodowane przez silny popyt i napiętą podaż, która w dłuższej perspektywie była niezrównoważona. Spadek ten nie jest tymczasowy, ale jest początkiem dłużej tendencji." Chińscy producenci korzystali z dobrych warunków rynkowych od 2016 roku, kiedy ceny podwoiły się, wskutek silnego zapotrzebowania ze strony inwestycji infrastrukturalnych oraz utrudnionych dostaw, na które wpływała kampania przeciw zanieczyszczeniom powietrza. Chiny usunęły 140 milionów ton mocy produkcyjnych stali o niskiej jakości stali w 2017 roku, a marże wzrosły do rekordowych poziomów dla pręta żebrowanego i blachy gorącowalcowanej w kręgach w grudniu tamtego roku. Pozostały również wysokie w tym roku, popychając huty do zwiększenia produkcji. Ta ona rekordowy poziom 82,55 milionów ton w październiku br., ale ceny stali i marże skurczyły się, ponieważ popyt wewnętrzny osłabł skutek zimowej przerwy budowlanej oraz ograniczeń produkcyjnych związanych z walką ze smogiem. W rezultacie huty pozostały w tym miesiącu z nadwyżką stali, spotęgowaną również przez wprowadzenie po raz pierwszy pozwolenia na samoregulowanie przez regiony własnych ograniczeń produkcji w oparciu o poziomy emisji.
  (Reuters)

     

  Ilva zapowiada powrót produkcji blach grubych

  ArcelorMittal Italia potwierdził, że produkcja blach grubych w hucie Ilva w Taranto ma rozpocząć się na początku przyszłego roku, podał portal Kallanish cytując Carlo Malasomma, CMO ArcelorMittal Italia, który przemawiał na imprezie Bilanci d'Acciaio w Neapolu.

  "Była huta Ilva ma potencjał, by być bardzo dobrze zintegrowana, dlatego chcemy doprowadzić ten potencjał do maksymalnego poziomu, koncentrując się również na liniach produkcyjnych w ujęciu wertykalnym”, powiedział Malasomma. „Linia do produkcji blach grubych wznowi pracę z pełną mocą od początku przyszłego roku."

  Większość produkcji Taranto została wstrzymana w sierpniu 2017 roku. W tym roku przeprowadzono krótki restart linii, ale produkcja była sporadyczna i minimalna.

  „Rynek włoski jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem jawnego zużycia blach grubych. Według danych EUROFER było to 1,5 mln ton w 2017 roku” wyjaśnia Malasomma.
  (Kallanish)

   

    

  Grupa Bowim: wyniki finansowe w 3 kw. 2018

  Narastająco Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 009 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 21,3%. Tym samym po raz pierwszy w historii przychody Bowimu przekroczyły 1 mld zł już po pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego.
  W samym III kwartale przychody Grupy wyniosły 328 mln zł i były wyższe o 10,5% w ujęciu rocznym. Narastająco za trzy kwartały 2018 r. zysk operacyjny Bowimu wyniósł 27,8 mln zł, a zysk netto 10,4 mln zł.

  - Wysokie tempo wzrostu naszych przychodów, które utrzymujemy od kilku lat, wskazuje, że efektywnie odpowiadamy na rosnący popyt na wyroby stalowe. Przekroczenie 1 mld zł przychodów już po trzech kwartałach to efekt ciężkiej pracy całego zespołu. Nasza Grupa stale się rozwija i wierzymy, że trwające inwestycje pozwolą nam na dalszy wzrost obsługiwanych wolumenów – powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

  Grupa Bowim kontynuuje realizację strategii na lata 2017-2020, która zakłada inwestycje o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Obecnie Spółka certyfikuje i uruchamia magazyn wysokiego składowania w centrum logistyczno-magazynowym w Sosnowcu, który pozwoli na zmagazynowanie ok. 4 tys. ton wyrobów stalowych.

  W kolejnych latach planowany jest zakup nowej maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu, doprowadzenie bocznicy kolejowej do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu oraz dalsze inwestycje w rozwiązania informatyczne, które poprawią efektywność Grupy. Bowim stawia także na rozwój segmentu detalicznego – Zarząd Spółki aktywnie analizuje rynek w celu dokonania potencjalnych akwizycji spółek wpisujących się w strategię Grupy.
  (Bowim)

    

  Stalprofil: wyniki finansowe w 3 kw. 2018

  Stalprofil odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,04 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 423,81 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 240,2 mln zł rok wcześniej.

  W I-III kw. 2018 r. spółka miała 21,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 091,03 mln zł w porównaniu z 849,94 mln zł rok wcześniej.
  W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 14,42 mln zł wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej.
  (ISBnews)
    

  Ferrum: wyniki finansowe w 3 kw. 2018

  Ferrum odnotowało 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 9,34 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,72 mln zł wobec 6,53 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,6 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 71 mln zł rok wcześniej.

  W I-III kw. 2018 r. spółka miała 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 30,19 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 252,35 mln zł w porównaniu z 239,73 mln zł rok wcześniej.
  W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 6,46 mln zł wobec 32,83 mln zł straty rok wcześniej.
  (ISBnews)

    

  Kolejny krok do zakończenia modernizacji elektrociepłowni TAMEH POLSKA w krakowskiej hucie

  Ważący 35 ton wirnik turbiny niezbędnej do produkcji energii z gazów hutniczych, przyjechał wczoraj w nocy do krakowskiej elektrociepłowni TAMEH POLSKA. Urządzenie o średnicy ponad 3 metry i długości 8 metrów, które jest sercem turbiny, przetransportował z Brna wykonawca tej części inwestycji – firma Budimex. To element dużej modernizacji w elektrociepłowni TAMEH POLSKA na terenie huty ArcelorMittal Poland w Krakowie. Dzięki inwestycji wartej ponad 300 mln zł zakład rezygnuje z węgla, a energię elektryczną, ciepło i dmuch do wielkiego pieca będzie produkował wykorzystując do tego gazy hutnicze. Pozwoli to ograniczyć emisje m.in. pyłu o 90 proc. rocznie.

  Wirnik to część turbiny, która pozwoli w zmodernizowanej elektrociepłowni produkować energię na potrzeby huty ArcelorMittal Poland z gazów hutniczych i przy wsparciu gazu ziemnego, a nie – jak do tej pory - z węgla. Ogromne urządzenie zostało przewiezione z Czech, a cała podróż trwała prawie dwa dni. Sam rozładunek tego kolosa zajął dwie godziny.

  - Budowa nowego turbozespołu w zakładzie z lat 50. stanowi duże wyzwanie technologiczne i organizacyjne – podkreśla Beata Mizyn-Palasz, zastępca kierownika projektu w biurze Zarządzania Programem Inwestycyjnym w TAMEH POLSKA. - Zmodernizowana elektrociepłownia będzie w głównej mierze opierać się na działaniu nowego turbogeneratora, którego częścią jest dostarczony wirnik – dodaje.

  Kompleksowa modernizacja w zakładzie, który jest wspólnym przedsięwzięciem spółki TAURON i ArcelorMittal Poland, obejmuje wymianę kotłów z tych opalanych węglem na kotły gazowe, uruchomienie nowego turbogeneratora o mocy 55 MWe (megawatów elektrycznych) i nowego kolektora pary, który połączy kotły z turbinami. W przyszłym roku gruntownie zmodernizowany zostanie też układ chłodzenia wody.

  Jeden kocioł, który został przekształcony z węglowego na gazowy już działa. Budowa dwóch nowych kotłów gazowych jest na finiszu, a obydwie instalacje są już w fazie rozruchu.

  Po zakończeniu modernizacji, dzięki rezygnacji ze spalania ok. 160 tys. ton węgla kamiennego rocznie, elektrociepłownia ograniczy emisję pyłu o 90 proc., tlenków azotu o 83 proc., dwutlenku siarki o 80 proc., tlenku węgla o 40 proc., a dwutlenku węgla o 20 proc.

  Nowoczesne urządzenia zamontowane podczas modernizacji wpłyną również na ograniczenie hałasu, a dzięki większej sprawności kotłów zmniejszy się zużycie paliwa potrzebnego do produkcji mediów energetycznych.

  Warta znacząco ponad 300 mln zł modernizacja elektrociepłowni TAMEH POLSKA w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland zakończy się w 2019 roku.

  (ArcelorMittal Poland) 

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint