Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przegląd tygodnia 31/2018

  ArcelorMittal przedstawił szczegóły dodatkowych zobowiązań w sprawie Ilvy oraz opublikował dane za H1 2018, dostawy europejskich centrów serwisowych i dystrybutorów w czerwcu 2018 roku.

  ArcelorMittal przedstawił szczegóły dodatkowych zobowiązań

  Portal Kallanish podał, że ArcelorMittal przedstawił szczegóły dodatkowych zobowiązań dotyczących przejęcia Ilvy. Są one odpowiedzią na kontrpropozycję z włoskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, złożoną przez tzw. nadzwyczajnych komisarzy w dniu 19 lipca. Włoski minister Luigi Di Maio powiedział jednak, że dodatkowe zobowiązania ArcelorMittal są nadal niezadowalające, aby pozyskać włoskiego producenta stali.

  „Dodatkowe zobowiązania wykraczają poza warunki zawarte w umowie grupy z rządem włoskim z 2017 r. Te zobowiązania, które stanowią najlepsze i ostateczną propozycję ArcelorMittal w kluczowych obszarach wskazanych poniżej, zostaną sformalizowane poprzez podpisanie 10-stronicowego uzupełnienia do umowy po akceptacji przez ArcelorMittal wszystkich istotnych części kontrpropozycji komisarzy” -podał ArcelorMittal.

  Jeśli chodzi o ochronę środowiska, ArcelorMittal zapewni, że działalność Ilvy w zakresie ochrony środowiska będzie w pełni zgodna z europejskim i włoskim prawem ochrony środowiska poprzez wdrożenie środków ochrony środowiska określonych w DPCM 2017. Firma znacznie zmniejszy emisje Ilvy, w tym CO₂, pyłów, dioksyn i innych zanieczyszczeń do poziomów zapewnionych przez najlepsze dostępne technologie w Europie. Przyspieszy również inwestycje w nowe centrum badawczo-rozwojowe w Taranto o wartości 10 mln Euro, którego zadaniem będzie opracowanie nowych technik produkcji o mniejszym wpływie na środowisko.

  ArcelorMittal podejmie również współpracę między ARPA Puglia, ASL i ARES w celu opracowania badania oceny wpływu na zdrowie mieszkańców Taranto i okolic huty. Wprowadzi inicjatywy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji, skierowane do społeczności lokalnych, aby odbudować zaufanie i zrozumienie. Firma zobowiązała się również do inwestowania do 1 miliona euro rocznie w ciągu pięciu lat od przejęcia Ilvy na wspieranie lokalnej edukacji, opieki zdrowotnej i przedsiębiorców.

  W odniesieniu do zatrudnienia, ArcelorMittal będzie promować konsultacje ze związkami zawodowymi oraz kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do podejmowanych decyzji. Ta, gdzie będzie to możliwe, będzie angażować lokalnych dostawców, zaś w kwestiach finansowych dbać o regulowanie zobowiązań w pełni i na czas, zgodnie z najlepszymi standardami handlowymi grupy ArcelorMittal. Konsorcjum ma również wdrożyć strategie i polityki gospodarki o obiegu zamkniętym w swoich procesach produkcyjnych, w tym maksymalizację wykorzystania odzyskanych produktów wtórnych w postaci gazów procesowych oraz złomu i żużla.

  ArcelorMittal zainwestuje w Ilvę przynajmniej 4,2 miliarda euro w ciągu pięciu lat, z czego ponad 1,15 miliarda euro zostanie wydanych na poprawę wpływu środowiskowego i zmniejszenie emisji.
  (Kallanish)

    

  Dostawy europejskich centrów serwisowych i dystrybutorów w czerwcu 2018 roku

  Dostawy europejskich centrów serwisowych wyrobów płaskich w czerwcu 2018 roku spadły o 5,1 proc. rok do roku, a po sześciu miesiącach br. były o 2 proc. niższe niż rok wcześniej. Indeks stanów magazynowych centrów serwisowych wyniósł w czerwcu 113 pkt, o 5 pkt mniej niż w czerwcu 2017 roku – 118 pkt. (uśredniony rok 2015 = 100). Stany magazynowe centrów serwisowych, wyrażone w ilości dni sprzedaży, osiągnęły w maju wartość 69 dni, tyle samo, co w czerwcu 2017 roku.

  Dostawy europejskich dystrybutorów stali spadły w czerwcu 2018 roku o 0,6 proc. rok do roku, a po sześciu miesiącach br. były o 0,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Indeks stanów magazynowych dystrybutorów wyniósł w czerwcu 101 pkt, o 2 pkt więcej niż w czerwcu 2017 roku – 99 pkt. (uśredniony rok 2015 = 100). Stany magazynowe dystrybutorów, wyrażone w ilości dni sprzedaży, osiągnęły w czerwcu wartość 73 dni, tyle samo co w czerwcu 2017 roku (73 dni).
  (Eurometal)

     

  ArcelorMittal: wyniki finansowe za H1 2018

  ArcelorMittal, największy na świecie koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił wyniki za drugi kwartał oraz pierwszą połowę 2018 roku.
  Zysk operacyjny w drugim kwartale 2018 r. wyniósł 2,4 mld USD; w pierwszej połowie roku osiągnął wartość 3,9 mld USD, co stanowi wzrost o 32,5 proc. rok do roku

  Wskaźnik EBITDA za drugi kwartał 2018 r. wyniósł 3,1 mld USD, o 22,3 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaś za pierwszą połowę roku wyniósł 5,6 mld USD, o 28,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  Zysk netto w drugim kwartale 2018 r. wyniósł 1,9 mld USD, co stanowi wzrost o 56,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk netto w pierwszej połowie roku osiągnął wartość 3,1 mld USD, o 31,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  Dostawy stali osiągnęły w drugim kwartale poziom 21,8 mln ton, co stanowi wzrost o 1,8 proc., zaś w pierwszej połowie 2018 roku były o 1,3 proc. większe i osiągnęła poziom 43,1 mln ton.

  Spółka podała również aktualizację działań firmy w kluczowych obszarach po pierwszej połowie bieżącego roku. Spółka kontynuuje swoje strategiczne inwestycje zgodnie z realizacją planu zwiększania udziału produktów o wysokiej wartości dodanej. Odzwierciedleniem tego jest zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu w Gandawie/Liège (inwestycja oddana do użytku) w zakresie produkcji stali o ultrawysokiej wytrzymałości. Ponadto, prowadzone są inwestycje w projekty o wysokiej stopie zwrotu, takie jak trwający właśnie projekt walcowni gorącej w Meksyku. Ponadto sfinalizowana została transakcja przejęcia grupy Votorantim i prowadzone są obecnie procesy integracyjne, które mają zapewnić ArcelorMittal pozycję lidera na brazylijskim rynku produktów długich oraz trwa proces konsultacji w sprawie przejęcie włoskiej Ilvy. ArcelorMittal realizuje również inwestycję w Gandawie (Belgia), gdzie technologia przechwytywania i wykorzystywania dwutlenku węgla, opracowana przez firmę LanzaTech, pozwoli na konwersję gazu wielkopiecowego w bioetanol. Uruchomiony został również projekt Steligence, nowy koncept spółki na wykorzystanie stali w budownictwie, który toruje drogę do kolejnej generacji wysoce wydajnych budynków oraz technologii budowlanych, oraz umożliwi bardziej zrównoważony cykl życia budynków.

  Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal po opublikowaniu wyników za H1 2018.
  (ArcelorMittal)

    

  Moravia Steel i Trinecke Zelezarny nie chcą Ostravy

  Czeskie radio państwowe podało, że zarówno Moravia Steel jak i Trinecke Zelezarny nie złożą oferty na przejęcie huty ArcelorMittal Ostrava. W minionym tygodniu rzecznik Trinecke oświadczył, że decyzję podjęto po „dokładnej analizie i rozważeniu wszystkich aspektów potencjalnej transakcji”, jednak odmówiono podania dokładnych szczegółów.
  (Steelguru)

    

  ArcelorMittal podnosi prognozy

  Przy okazji publikacji najnowszych danych dinansowych, ArcelorMittal dokonał przeglądu swojej prognozy wzrostu konsumpcji stali na 2018 roku. Poziom zużycia został podniesiony z 1,5-2,5 proc. na 2-3 proc. - podała spółka.

  W Chinach oczekuje się, że ogólny popyt wzrośnie o 1-2 proc. w 2018 roku za sprawą dobrego popytu na nieruchomości oraz dobrej koniunktury w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym, zaś słabszej w infrastrukturze.

  Region krajów NAFTA oraz Europa są postrzegane jako liderzy wzrostu popytu na stal ze względu na silny sektor maszynowy i budowlany. Oba regiony powinny zanotować wzrostu konsumpcji stali o 2-3 proc. w tym roku.

  Odbicie sprzedaży i produkcji samochodów w Rosji powinno wesprzeć 2-3 procentowy wzrost konsumpcji stali w regionie WNP.

  Prognoza dla Brazylii została natomiast obniżona z 6,5-7,5 proc. na 5,5-6,5 na co miał ogólnokrajowy strajk w transporcie oraz niepewność związana z wyborami.

  Światowe zużycie z wyłączeniem Chin ma wzrosnąć w 2018 roku o 3-4 proc.
  (ArcelorMittal)

    

  Umowa Izostalu i Stalprofilu z Gaz-Systemem

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową w ramach umowy ramowej na dostawę rur stalowych, podał Izostal. Wartość umowy częściowej to 116,14 mln zł netto.

  Przedmiotem umowy częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń - zam. 2 o długości około 65 km.
  Umowa zostanie zrealizowana w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 30 lipca 2019 roku.
  (Izostal)

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint