Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przegląd tygodnia 23/2018

  Zdjęcie: Eurofer

  Europejski Dzień Stali, Unia Europejska podejmuje działania odwetowe, dostawy europejskich centrów serwisowych i dystrybutorów w kwietniu 2018 roku.

  Europejski Dzień Stali

  W miniony czwartek Europejskie Stowarzyszenie Stali (EUROFER) zorganizowało w Brukseli obchody Europejskiego Dnia Stali. Głównymi tematami, które zdominowały konferencję były innowacje oraz wpływ wprowadzenia przez USA taryf celnych na stal i aluminium.

  Geert Van Poelvoorde, prezes EUROFER powiedział: „Nasze obliczenia pokazują, że pomyślne wdrożenie wszystkich projektów niskoemisyjnych innowacji, które przemysł opracował, będzie wymagało 10 miliardów euro w ciągu najbliższych dziesięciu do piętnastu lat”.

  „W miarę, jak zaczynają się dyskusje w ramach dziewiątego programu ramowego (dot. badań i innowacji - przyp. red.), ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby decydenci wsparli naszą branżę w dążeniu do osiągnięcia niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla”.

  Van Poelvoorde podkreślił, że obecnie trwają prace w EUROFER nad konkretnymi ścieżkami innowacji, aby uniknąć emisji dwutlenku węgla lub lepiej wykorzystać go w tworzeniu innych produktów.

  Prezes organizacji odniósł się także, do zgrożeń płynących ze strony Stanów Zjednoczonych i tzn. taryf z „Sekcji 232”.

  „Europejski przemysł stalowy potępia amerykańskie cła importowe na stal. Ta protekcjonistyczna akcja handlowa jest absurdalna - uderza najmocniej w sojuszników USA„ - powiedział Van Poelvoorde. „Spodziewamy się również, że staniemy w obliczu dużej utraty udziału w rynku w USA, na który kierowane jest 16 proc. eksportu UE”.

  Przewidywana utrata wielkości eksportu została określona przez USA jako co najmniej 37 proc. Jest to ostrożny szacunek - faktyczny efekt może okazać się znacznie większy.

  „Istnieje potrzeba kontynuowania rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zajęcia się podstawową przyczyną tego sporu handlowego: globalną nadwyżką w produkcji stali” - zasugerował Van Poelvoorde. „Musimy poradzić sobie z krajami, które subsydiują produkcję w celu ukierunkowania jej na rynki eksportowe, i istnieją międzynarodowe gremia dla tego procesu. Jednostronne środki nie są odpowiedzią”.

  "W międzyczasie wzywamy do jak najszybszego wdrożenia środków zabezpieczających dla UE - im dłuższa zwłoka, tym większa szkoda dla europejskiego przemysłu stalowego" - podsumował Van Poelvoorde.
  (EUROFER)

      
  Ochrona handlu w UE: bardziej stanowcze i skuteczniejsze przepisy wejdą w życie

  Nowe przepisy ochrony handlu zaczęły obowiązywać od piątku 8 czerwca 2018 roku. Wszystkie dochodzenia wszczęte od tego dnia objęte zostaną nowymi przepisami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi.

  Obowiązujące od piątku zmiany mają na celu: modernizację instrumentów ochrony handlu UE, umożliwienie UE nakładanie w niektórych przypadkach wyższych ceł dzięki zmianie „zasady niższego cła”, skrócenie okresu dochodzenia w ramach przyspieszenia procedur, zwiększenie przejrzystości i przewidywalności systemu dla przedsiębiorstw unijnych oraz odzwierciedlenie wysokich norm środowiskowych i społecznych stosowanych w UE. Przepisy te zawierają znaczącą reformę instrumentów ochrony handlu UE, włącznie z nową metodyką antydumpingową wprowadzoną w życie w grudniu zeszłego roku.

  Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył: „Europa wierzy w otwarty i sprawiedliwy handel, nasze podejście do swobodnego handlu nie jest jednak naiwne. W związku z zaistniałą sytuacją bezwzględnie zareagowaliśmy przyjęciem środków antydumpingowych i antysubsydyjnych. Obecnie jesteśmy w posiadaniu ulepszonych przepisów ochrony handlu, aby móc stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom globalnego handlu. Nie ma żadnych wątpliwości – zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby bronić europejskich producentów i pracowników w przypadku zakłóceń funkcjonowania rynku i nieprzestrzegania ustalonych zasad”.

  Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: „W końcu ta długo oczekiwana reforma może zostać wprowadzona w życie. Przedsiębiorstwa europejskie czekały na nowoczesny zbiór przepisów. Jestem przekonana, że zapewniają one nam środki konieczne do ochrony naszego przemysłu przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Wierzymy w otwarty handel oparty na zasadach. Jesteśmy teraz lepiej wyposażeni, aby bronić swoich przedsiębiorstw, jeżeli inne państwa nie będą przestrzegać przepisów”.

  Nowe przepisy przewidują skrócenie wynoszącego obecnie 9 miesięcy okresu objętego dochodzeniem na potrzeby wprowadzenia środków tymczasowych do 7 miesięcy oraz czynią system bardziej przejrzystym. Przedsiębiorstwa będą korzystać z systemu wczesnego ostrzegania, który będzie informował je o nałożeniu ceł tymczasowych, co pozwoli im dostosować się do nowej sytuacji. Komisja będzie udzielać pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) za pośrednictwem wyspecjalizowanego „punktu informacyjnego dla MŚP”, ułatwiając im wzięcie udziału w dotyczących ochrony handlu postępowaniach.
  (Komisja Europejska)

     
  Unia Europejska podejmuje działania odwetowe

  Kolegium komisarzy poparło w minionym tygodniu decyzję o nałożeniu dodatkowych ceł na listę produktów amerykańskich zgłoszonych do Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach reakcji UE na taryfy celne USA na produkty ze stali i aluminium.

  Po decyzji o nałożeniu dodatkowych ceł na wybrany import ze Stanów Zjednoczonych, Komisja spodziewa się zakończyć procedurę w koordynacji z państwami członkowskimi przed końcem czerwca, tak aby nowe cła zaczęły obowiązywać w lipcu.

  Stosowanie ceł odwetowych jest w pełni zgodne z zasadami WTO i odpowiada wykazowi produktów uprzednio zgłoszonych do WTO. Porozumienie w sprawie środków ochronnych pozwala na przywrócenie równowagi odpowiadającej szkodom wyrządzonym przez środki Stanów Zjednoczonych o wartości 6,4 mld EUR. Objęcie cłami grupy produktów o wartości 2,8 mld EUR nastąpi natychmiast, pozostała wartość nierównowagi czyli 3,6 mld EUR będzie dochodzona w okresie trzech lat.

  Komisarz ds. Handlu Cecilia Malmström powiedziała: „Jest to wyważona i proporcjonalna odpowiedź na jednostronną i nielegalną decyzję podjętą przez Stany Zjednoczone w sprawie nałożenia ceł na europejski eksport stali i aluminium, a reakcja UE jest w pełni zgodna z międzynarodowym prawem handlowym. Żałujemy, że Stany Zjednoczone nie pozostawiły nam innej możliwości niż ochrona interesów UE.”

  Nałożenie ceł na listę wybranych produktów z USA jest częścią trójskładnikowej odpowiedzi nakreślonej przez Komisję Europejską, która obejmuje rozpoczęcie w USA postępowania w WTO (1 czerwca) oraz ewentualne uruchomienie środków ochronnych - działania mające na celu ochronę rynku europejskiego przed zakłóceniami spowodowanymi przez przekierowanie stali z rynku Stanów Zjednoczonych. W związku z tym 26 marca rozpoczęto dochodzenie, a Komisja ma dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, czy konieczne będą środki ochronne. Jeżeli dochodzenie potwierdzi konieczność podjęcia szybkich działań, decyzję taką można podjąć nawet tego lata.

  W dniu 7 marca kolegium komisarzy zdecydowało, że Komisja powinna nadal współpracować z USA w sprawie innych kwestii związanych z handlem.

  Pełna lista amerykańskich wyrobów, na które UE wprowadziła cła. Znaczącą część listy stanowią wyroby stalowe, na które UE nałożyła 25 proc. cło, które zacznie obowiązywać od lipca br.

  (Komisja Europejska)

     
  EUROMETAL przeciw cłom i działaniom odwetowym

  Europejskie stowarzyszenie dystrybutorów stali – EUROMETAL, dołączyło do grona przeciwników amerykańskich ceł na stal i aluminium, wypowiedając się również przeciwko działaniom odwetowym. Europejska organizacja podkreśliła jednocześnie znaczenie zasad porozumienia z Marrakeszu, które ustanowiło Światową Organizację Handlu (WTO).

  W oświadczeniu organizacja „EUROMETAL jest świadomy, że globalne nadmierne zdolności produkcyjne stali mają charakter zakłócający przepływ stali, zachęcając ku protekcjonizmowi, nieuczciwym praktykom handlowym i działaniom odwetowymi w handlu, a w konsekwencji na zwiększeniu niepewności i niestabilności na światowych rynkach stali.
  W tym względzie amerykańskie środki ochronne i odpowiadające im środki odwetowe stanowią poważny cios w stosunku do optymalizacji globalnych łańcuchów dostaw stali, powodując poważne negatywne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron łańcucha dostaw stali“.
  (EUROMETAL)

      
  Dostawy europejskich centrów serwisowych i dystrybutorów w kwietniu 2018 roku

  Dostawy europejskich centrów serwisowych wyrobów płaskich w kwietniu 2018 roku wzrosły o 7,3 proc. rok do roku, a po czterech miesiącach br. były o 0,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Indeks stanów magazynowych centrów serwisowych wyniósł w kwietniu 110 pkt, o 11 pkt mniej niż w kwietniu 2017 roku – 121 pkt. (uśredniony rok 2015 = 100). Stany magazynowe centrów serwisowych, wyrażone w ilości dni sprzedaży, osiągnęły w kwietniu wartość 72 dni, o 10 dni mniej w porównaniu do kwietnia 2017 roku (82 dni).

  Dostawy europejskich dystrybutorów stali wzrosły w kwietniu 2018 roku o 8,5 proc. rok do roku, a po czterech miesiącach br. były o 0,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Indeks stanów magazynowych dystrybutorów wyniósł w kwietniu 101 pkt, o 1 pkt mniej niż w kwietniu 2017 roku – 102 pkt. (uśredniony rok 2015 = 100). Stany magazynowe dystrybutorów, wyrażone w ilości dni sprzedaży, osiągnęły w kwietniu wartość 80 dni, o 7 dni mniej w porównaniu do kwietnia 2017 roku (87 dni).
  (Eurometal)

     
  Chiński eksport stali

  W maju chiński eksport stali w wzrósł o 6 proc. w skali miesiąca, ale spadł o 1 proc. w skali rok do roku.

  Eksport wyrobów gotowego ze stali z Chin wzrósł, czwarty miesiąc z rzędu, w maju do 6,9 mln ton, czyli o 6,3 proc. miesiąc do miesiąca i osiągnął najwyższy poziom od lipca 2017 roku. Jednak w stosunku do maja zeszłego roku, eksport ten był o 1,4 proc. mniejszy. W okresie od stycznia do maja eksport stali w Chinach wyniósł 28,49 mln ton, co stanowi 16,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

  Import stali w maju wyniósł 1,134 mln ton, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w skali miesiąca i o 2,2 proc. w skali roku. W pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku import stali spadł o 0,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego do 5,63 mln ton.
  (Platts S&P Global)

      
  Czeski producent stali Trinecke Zelezarny złożył ofertę na ArcelorMittal Ostrava

  Czeski producent stali Trinecke Zelezarny złożył niezobowiązującą ofertę na hutę ArcelorMittal Ostrava, którą na początku tego roku wystawił na sprzedaż właściciel ArcelorMittal, poinformował portal Platts S&P Global powołując się na Trinecke Zelezarny.

  ArcelorMittal musi zrezygnować z czeskiego zakładu, a także szeregu innych aktywów w Europie, aby złagodzić ewentualne obawy Komisji Europejskiej związane z antymonopolowym postępowaniem w związku z planowanym przejęciem włoskiego producenta stali Ilva.

  Lokalne media w Czechach donosiły, że Tomas Chrenek, czeski miliarder i współwłaściciel Trinecke Zelezarny, był zainteresowany ostrawską hutą.

  Z 1,8 mln ton surowej stali w 2017 roku produkcja ArcelorMittal Ostrava stanowiła około 40 proc. produkcji czeskiego przemysłu stalowego. W 2018 roku zakład planuje wyprodukować 2,3 mln ton stali surowej po ponownym uruchomieniu drugiego wielkiego pieca, który był naprawiany.
  (Platts S&P Global)

     
  Warte 700 mln zł projekty środowiskowe w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland na ostatniej prostej

  Oddział ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, czyli dawna Huta Katowice, zbliża się do końca dużych inwestycji, które znacznie zmniejszą oddziaływanie zakładu na środowisko. Łączny koszt projektów, które mają zostać zakończone jeszcze w 2018 roku to ok. 700 mln złotych.

  Środowiskowa ofensywa w Dąbrowie Górniczej dotyczy stalowni, spiekalni oraz elektrociepłowni TAMEH POLSKA. W przypadku stalowni prace dotyczą modernizacji istniejącego systemu odpylania oraz budowy nowej odpylni, wielkością zbliżonej do bloku mieszkalnego, co przełoży się na znaczne obniżenie emisji pyłów podczas wytapiania stali z surówki i złomu. Ponadto, na wysokości ok. 40 m zainstalowane zostaną gigantyczne okapy. Wyłapią one tzw. emisję niezorganizowaną, która obecnie widoczna bywa nad budynkiem stalowni. Okapy są wysokie i szerokie na 12 metrów, a waga każdego z nich to 12 ton. Nad każdym z trzech konwertorów (urządzeń, w których powstaje stal), zamontowane zostaną trzy takie „pochłaniacze”. Dzięki realizacji tych zadań wydajność systemu odpylania zwiększy się trzykrotnie.

  Projekty dotyczące spiekalni polegają na budowie nowoczesnych filtrów dla taśm spiekalniczych, które wykorzystywane są do tworzenia spieku rudy żelaza – podstawowego składnika wsadu dla wielkich pieców. Każda z instalacji odpylających będzie hybrydą: połączeniem dwóch typów filtrów – elektrostatycznego i workowego – w jednej obudowie. Do jednej taśmy przyporządkowane będą aż dwa takie zestawy. W październiku 2017 roku uruchomiono pierwszy filtr dla taśmy nr 3, natomiast rozruch drugiego nastąpił w pierwszej połowie maja 2018 roku. Bliźniaczy projekt dotyczy taśmy spiekalniczej nr 1. Cała inwestycja pozwoli ponadsześciokrotnie zmniejszyć emisję pyłu na obydwu taśmach.

  Nad trzecim z projektów pracuje TAMEH POLSKA (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i TAURON Polska Energia). Jest to budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w elektrociepłowni. Dzięki tej inwestycji spaliny powstające w kotłach energetycznych będą najpierw odsiarczane po wejściu w reakcję z wapnem, a później dodatkowo odpylane. Następnie, po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, będą poddawane odazotowaniu przy użyciu wody amoniakalnej. - Efekt środowiskowy będzie olbrzymi. Ta instalacja pozwoli nam ograniczyć emisję pyłów o ponad 86 proc., tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki o 66 proc.– mówi Manfred Wawrzynosek, członek zarządu TAMEH POLSKA.

  - Dostosowanie naszych instalacji do wymogów unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych to wydatek znacznie przekraczający miliard złotych - informuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu oraz dyrektor ochrony środowiska i energetyki ArcelorMittal Poland. – Pod kątem jej zapisów unowocześniliśmy już m.in. krakowską koksownię i krakowski wielki piec. W Zdzieszowicach zmodernizowaliśmy wydział węglopochodnych, a w Sosnowcu elektrociepłownię. To ogromny wysiłek modernizacyjny i wielki wydatek, dlatego cieszymy się, że na część tych zadań udało nam się uzyskać pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje.
  (ArcelorMittal)

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint