Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Przegląd tygodnia 10/2018

  Cła na stal do USA stały się faktem, modernizacja ArcelorMittal Galati, sprzedaż i zapasy niemieckich dystrybutorów w styczniu 2018.

  Trump podjął decyzję. Cła na stal do USA stały się faktem.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Prezydent Donald Trump wprowadził cła importowe na stal w wysokości 25 proc. i aluminium w wysokości 10 proc. Cła będą obowiązywać bezterminowo w stosunku do wszystkich krajów z wyjątkiem Kanady i Meksyku, które na czas negocjacji nowej umowy NAFTA, będą wyłączone z mocy przepisów.

  Wyroby objęte taryfami to (wg. kodów HTS - Harmonized Tariff Schedule): 7206.10 -7216.50, 7216.99 - 7301.10, 7302.10, 7302.40 - 7302.90, i 7304.10 - 7306.90.

  Wprowadzenie ceł było możliwe na podstawie Sekcji 232 Ustawy Trade Expansion Act z 1962, która upoważnia prezydenta do wprowadzenia ograniczeń w handlu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Raport przygotowany w styczniu br. przez Departament Handlu wykazał, że takie zagrożenie istnieje i dał tym samym prezydentowi zielone światło do wprowadzenia ceł.

  Decyzja Trumpa, choć nie stanowiła zaskoczenia, była przedmiotem wielu dyskusji i prób zmiany do ostatniej chwili, w tym również ze strony przedstawicieli republikańskiej większości w kongresie. Na arenie międzynarodowej została zaś skrytykowana przez wiele krajów, m.in. Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Indie, Koreę Południową, Chiny i instytucji finansowych m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy.
  Z zadowoleniem decyzję powitali główni zainteresowani, czyli amerykańscy producenci, zapowiadając jednocześnie, jak w przypadku US Steel, uruchomienie wygaszonych w 2015 roku pieców.

  Eksperci przypominają natomiast rok 2002, w którym Prezydent George W. Bush wprowadził cła na stal na podstawie tych samych przepisów, jednak po 18 miesiącach, wskutek decyzji WTO, decyzję cofnięto. Natomiast skutki jakie ograniczenia importu wywołały były odmienne od zamierzonych, w rzeczywistości bowiem doprowadziły do większej utraty miejsc pracy.

  Unia Europejska oraz przedstawiciele europejskiego przemysłu stalowego zapowiedzieli uruchomienie działań odwetowych w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska ma przygotować listę produktów amerykańskich, które mogłyby zostać objęte dodatkowymi cłami i skonsultować ją z państwami członkowskimi. Jednocześnie Wspólnota będzie prowadzić rozmowy z innymi krajami objętymi restrykcjami oraz przygotuje skargę do WTO. Największa obawa KE oraz europejskiego hutnictwa związana jest z ewentualnym napływem na stary kontynent wyrobów stalowych pierwotnie przeznaczonych dla Stanów Zjednoczonych, co mogłoby zdestabilizować rynek europejski, doprowadzić do spadków cen oraz zagrozić produkcji rodzimych hut. Z drugiej strony, rozpoczęcie działań odwetowych ze strony poszkodowanych krajów, może oznaczać rozpoczęcie wojny celnej.

  Więcej europejskich komentarzy w sprawie decyzji Prezydenta Trumpa.

   

  Modernizacja w ArcelorMittal Galati

  ArcelorMittal Galati postanowił zainwestować 10 milionów euro w modernizację jednej z maszyn odlewniczych. Konieczne jest zmodernizowanie głowicy odlewniczej nr 4 i zainstalowanie nowych systemów automatyki, aby uniknąć technicznych i przypadkowych przestojów i doprowadzić do wyższej szybkości odlewania i wyeliminowania defektó1) jakościowych.

  Dyrektor generalny ArcelorMittal Galati, Bruno Ribo powiedział: „Ten projekt jest częścią naszych krótko- i średnioterminowych wysiłków mających na celu modernizację naszego zakładu i wdrożenie jak największej liczby nowych technologii automatyzacji i cyfryzacji w naszych procesach produkcyjnych."
  (ArcelorMittal Galati)

    

  Cięcia mocy w Chinach

  Chiny będą kontynuować ograniczanie mocy produkcyjnych stali i węgla w tym roku z większą intensywnością, co ma pozwolić na szybsze osiągniecie długoterminowych celów. W raporcie roboczym na otwarciu dorocznego posiedzenia parlamentu, Krajowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) oświadczyła, że zmniejszy zdolności produkcyjne stali o około 30 milionów ton, a wydobycie węgla o około 150 milionów ton w tym roku. Rząd zapowiedział także, że zamknie zostaną elektrownie węglowe o mocy poniżej 300 000 kilowatów, które nie spełniają norm.

  W ubiegłym miesiącu Pekin ogłosił, że zamierza osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie zdolności produkcyjnej stali dwa lata wcześniej niż planowano. Pierwotny plan zakładał ograniczenia o 150 milionów ton mocy produkcyjnych stali do 2020 r.
  (SteelGuru)

    

  Sprzedaż i zapasy niemieckich dystrybutorów w styczniu 2018

  Niemieccy dystrybutorzy zaczęli zwiększać stany magazynowe w styczniu, ale historyczne dane pokazują, że startują z bardzo niskiego poziomu. Sprzedaż w porównaniu do grudnia 2017 roku, wzrosła znacząco w pierwszym miesiącu 2018 roku – podało zrzeszenie niemieckich dystrybutorów stali BDS.

  W styczniu sprzedaż wyrobów płaskich wzrosła o 71,6 proc. w ujęciu miesięcznym do 627,939 mln, a produktów długich wzrosły o 51,8 proc. do 272,280 tys. ton.

  Magazyny produktów płaskich wzrosły o 14,6 proc. w okresie od grudnia do stycznia do 1,46 miliona ton, podczas gdy zapasy produktów długich odnotowały wzrost o 8,7 proc. do 865.472 ton.

  W porównaniu do wolumenu zapasów w styczniu2017 roku, poziomy pozostawały w dużej mierze stabilne zarówno dla długich, jak i płaskich produktów w porównaniu rok do roku. Sprzedaż wzrosła o 9,1 proc. w przypadku produktów płaskich i o 7,9 proc. w przypadku długich produktów w porównaniu do stycznia 2017 roku. .
  (BDS)

    
  Konsorcjum Stali podało wstępne wyniki za 2017 rok

  Konsorcjum Stali odnotowało 41,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,53 mld zł przychodów w 2017 r., podała spółka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników.

  „Zdaniem zarządu bardzo dobry wynik finansowy netto grupy kapitałowej emitenta za rok 2017 - porównywalny do rekordowego w historii grupy kapitałowej emitenta wyniku finansowego netto za rok 2016 - jest efektem właściwego wykorzystania przez emitenta dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w roku 2017” – można przeczytać w komunikacie.
  (Konsorcjum Stali)

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint