Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Podsumowanie tygodnia 39/2017

  Komisja Europejska bliska decyzji dot. ceł dla Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy, amerykański przemysł stalowy poczeka dłużej na wynik dochodzenia z sekcji 232.

  Komisja Europejska bliska decyzji dot. ceł dla Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy

  S&P Global Platts dotarł do dokumentów, w których Komisja Europejska skłania się do wprowadzenia stałego cła za tonę, a nie cła ad valorem (określone w procentach w stosunku do wartości towaru) na wyroby płaskie gorącowalcowane z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy.

  Decyzja ta wynika z konsultacji z państwami członkowskimi, które głosowały przeciwko pierwotnemu wnioskowi (cła antydumpingowe w wysokości do 33 proc. na wyroby poniżej ceny minimalnej) i zasugerowały zastąpienie go stałą wysokością cła za tonę.

  W dokumencie Komisja stwierdziła, że „stałe cła dla poszczególnych producentów lepiej uwzględniają potrzeby odbiorców w konkretnej sytuacji niż cła ad valorem, ponieważ zapewniają, że nawet wtedy, gdy ceny na rynku światowym znacznie wzrosną po okresu dochodzenia, nie obciążałyby ich nieproporcjonalnie”.

  Komisja stwierdziła, że stałe cła za tonę „dają bezpośrednią ochronę przemysłowi unijnemu przed szkodliwym dumpingiem na ustalonym poziomie ceł, przy jednoczesnym wykluczeniu, że importerzy i użytkownicy mogą być zmuszeni płacić wyższe cła w przyszłości”.
  Komisja stwierdziła również, że stałe cła zapewniają „lepszą stabilność i przewidywalność dla odbiorców i konsumentów, ponieważ pozostają niezmienne"

  Stała kwota cła za tonę oparta jest na poziomie równym marginesowi dumpingu lub szkody ustalonej podczas dochodzenia dla każdego eksportującego producenta, w zależności od tego, która z tych wartości była niższa.

  Stawka cła, wyrażona w stałej wysokości EUR za tonę:

  kraj

  firma

  cło ostateczne Euro/tona

  Brazylia

  AM Brasil

  54,5

  Aperam Inox America Do Sul

  54,5

  Companhia Siderurgica Nacional

  53,4

  Usiminas

  63,0

  Gerdau Acominas

  55,8

  Iran

  Mobarakeh Steel Company

  58,0

  Rosja

  Novolipetsk Steel

  53.3

  Magnitogorsk Iron & Steel

  96,5

  Severstal

  17,6

  Ukraina

  Metinvest

  60,5

    

  Amerykański przemysł stalowy poczeka dłużej na wynik dochodzenia z sekcji 232

  Amerykański Sekretarz handlu, Wilbur Ross powiedział dla Bloomberga, że administracja Trumpa zdecydowała o odroczeniu decyzji o taryfach celnych na wyroby stalowe, ponieważ skupia się obecnie na reformach podatkowych w Kongresie. W reakcji na te słowa akcje producentów stali norowanych na giełdzie spadły znacząco w przypadku U.S. Steel Corp, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa z sektora, Nucor Corp., AK Steel Holding Corp. Oraz Steel Dynamics Inc. również straciły.

  Zdaniem Rossa, po zakończeniu postępowania Departament Handlu przedstawi prezydentowi różne możliwości reakcji na sytuację producentów, jednak obecnie przebudowa systemu podatkowego to najważniejsze zadanie dla administracji.

  "To nie tyle kwestia wycofana się z decyzji o taryfach, ile kwestia odpowiedniego czasu", powiedział Ross w piątek w wywiadzie dla CNBC, w którym wielokrotnie pytano go, kiedy jego departament ogłosi decyzje chroniące amerykański rynek, w tym rynek stalowy.
  Administracja Trumpa buduje obecnie poparcie dla reform podatkowych i nie chce łączyć tego z decyzjami odnośnie ceł.

  Departament handlu od miesięcy bada wpływ importu stali na bezpieczeństwo narodowe na podstawie rzadko używanej sekcji 232 ustawy Trade Expansion Act z 1962 r. wielokrotnie zapowiadał nałożenie ceł na zagraniczną stal, mimo że wyniki postępowania Departamentu Handlu nie są jeszcze znane. Zatwierdzenie użycia przepisu umożliwiłoby prezydentowi nakładanie ceł bez udziału Kongresu. W minionym tygodniu amerykańscy hutnicy protestowali w Waszyngtonie, domagając się szybkiego zakończenia postępowania, argumentując, że przemysł stalowy w USA cierpi wskutek dumpingu.

  Amerykańska branża stalowa jest podzielona w sprawie ceł. Podczas gdy, producenci apelują o jak najszybsze zablokowanie importu stali do kraju, odbiorcy stali, których produkcja zależna jest od tanich wyrobów hutniczych z importu, ostrzegają, że może to doprowadzić do wzrostu cen produkowanych przez nich wyrobów i wojny cenowej.

   

  Rozpoczął się ostatni tydzień rejestracji uczestników konferencji „Stal zbrojeniowa i budownictwo w Polsce: perspektywy na najbliższe lata”.

  Polska Unia Dystrybutorów Stali, organizator wydarzenia, serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Stal zbrojeniowa i budownictwo w Polsce: perspektywy na najbliższe lata”, która odbędzie się w dn. 17 października 2017 roku w Hotelu Marriott w Warszawie o godz. 11.00. Właśnie rusza ostatni tydzień otwartej rejestracji.

  Podczas całodniowego spotkania, które zgromadzi producentów, dystrybutorów i przetwórców stali zbrojeniowej oraz przedstawicieli sektora budowlanego poruszone zostaną najważniejsze bieżące problemy tych branż. W sesji poświęconej budownictwu swoje wystąpienia będą mieli eksperci z Polskiej Agencji Badawczej Budownictwa, KPMG, PwC oraz Coface. Wśród zaproszonych prelegentów do sesji poświęconej stali zbrojeniowej usłyszeć będzie można prezentacje reprezentantów firm Schnell, S&P Global Platts, Zetom oraz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Szeroki wachlarz podejmowanych tematów pozwoli całościowo nakreślić obecną i przyszłą kondycję branży zbrojarskiej i budowlanej a także przybliży problematykę współpracy tych dwóch sektorów. 

  Konferencję zakończy panel dyskusyjny, w którym przedstawiciele producentów stali zbrojeniowej, zbrojarni oraz sektora budowlanego podejmą kwestie obecnej sytuacji tych branż, ich współpracy oraz standaryzacji działalności. W panelu wezmą udział: Marek Kępa (ArcelorMittal Warszawa), Jerzy Kozicz (CMC Poland), Witold Nowakowski (Hochtief Polska), Jose Maria Roger (Celsa Huta Ostrowiec), Michał Skorupski (KPMG), Rafał Strzelczyk (Konsorcjum Stali) oraz Tomasz Włodek (Zetom). Dyskusję poprowadzi Robert Wiącek (Stal Service).

   Zobacz pełny program konferencji. 

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja online trwa do 6 października. 

   

  voestalpine zmodernizował zakład produkujący walcówkę

  voestalpine otworzyło zmodernizowaną walcownię walcówki w Leoben/ Donawitz w Austrii. W ramach inwestycji wartej 140 mln Euro, całkowicie zmodernizowano walcownię, której moce produkcyjne wzrosły do 550 tys. ton rocznie walcówki, przeznaczonej do zaawansowanych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, budowlanym i mechanicznym.

  Linia walcowania o długości 700 metrów jest kontrolowana obecnie przez innowacyjny system monitorowania z ponad 2000 czujnikami gromadzenia danych, który rejestruje 15 000 parametrów. "Nowa technologia pozwala nam oceniać i stale optymalizować wszystkie etapy procesu w czasie rzeczywistym. To z kolei pozwala nam oferować naszym klientom nawet produkty o wyższej jakości w zależności od ich specyficznych wymagań " - powiedział Franz Kainersdorfer, członek zarządu voestalpine AG. Nowa linia zastąpiła istniejącą linię walcowania, która działa od 1979 roku.

   

  Cognor przeprowadzi wtórną ofertę publiczną

  Cognor ogłosił dziś zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej do 67,3 mln akcji nr 11 z wyłączeniem prawa poboru. Środki z emisji akcji w ramach Oferty i finansowanie bankowe zostanie przeznaczone na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko-oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln EUR. W wyniku Oferty Cognor planuje pozyskanie 101 mln zł. Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uruchomić zabezpieczone już finansowanie bankowe w wysokości 50 mln EUR, które zostało przyznane Cognorowi 30 czerwca 2017 r. Oprocentowanie środków pochodzących z finansowania bankowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji typu high-yield, które mają zostać spłacone, wynosi 12,5% w skali roku.

  Oferta jest skierowana zarówno do instytucji jak i osób prywatnych, lecz nie przewiduje oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych. Inwestorom posiadającym akcje stanowiące przynajmniej 0,3% kapitału zakładowego na dzień publikacji prospektu emisyjnego przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa zgodnie z postanowieniami uchwały emisyjnej. Zgodnie z obecnymi założeniami oferta zostanie przeprowadzona do końca października 2017 r., przy czym ostateczna decyzja, co do terminu będzie uzależniona m.in. od warunków rynkowych.

  Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu i nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Cognor, która po Ofercie wynosić będzie 1,5 PLN.

  Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW będzie warunkowane uzyskaniem niezbędnych zgód wymaganych prawem, w tym decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i GPW. Wszelkie informacje dotyczące oferty będą udostępnione w prospekcie emisyjnym który obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez KNF.

  Emisja akcji Cognor obejmuje również do 16 mln akcji aportowych (emisja nr 12) w ramach subskrypcji prywatnej, które zostaną skierowane do PS Holdco - głównego akcjonariusza Cognor, w zamian za wkład niepieniężny - w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienic. Aport zostanie objęty po wartości wynoszącej 24 mln zł, co oznacza ponad 20% dyskonto do wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11.

  Jeśli wszystkie akcje w Ofercie zostaną objęte przez inwestorów, po przeprowadzeniu Oferty, będą stanowić 42,2% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 42,2% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (z uwzględnieniem i przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji).

  - Jesteśmy na finiszu formalnego procesu przygotowania do oferty. Liczymy na to, że w najbliższym czasie KNF zatwierdzi nasz prospekt i będziemy mogli zacząć spotkania z inwestorami. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z konwersji bardzo drogiego zadłużenia obligacyjnego na akcje i kredyty bankowe udzielone na warunkach rynkowych, przekonają inwestorów do wzięcia udziału w emisji – mówi Krzysztof Zoła, członek zarządu i dyrektor finansowy Cognor Holding.

  - Wyniki finansowe pokazują, że operacyjnie Cognor radzi sobie bardzo dobrze i generuje zyski nawet przy tak dużym obciążeniu długiem. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy ponosić co najmniej 25 mln zł kosztów finansowych rocznie mniej, począwszy już od 2018 roku. W ten sposób będziemy mogli szybciej budować wartość dla akcjonariuszy i wypłacać dywidendę przynajmniej na poziomie 25% skonsolidowanego zysku netto grupy – dodaje Krzysztof Zoła. Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski S.A. Za obsługę prawną SPO Cognor Holding odpowiada kancelaria Weil, Gotshal & Manges. Wsparcie komunikacyjne zapewnia agencja MakMedia Group.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint