Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Podsumowanie tygodnia 36/2017

  Brak jednomyślności w sprawie ceł na stal z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy, podejrzenie zmowy w Niemczech, Salzgitter pozostaje w Ameryce natomiast Thyssenkrupp sprzedaje aktywa w Brazylii.

  Brak jednomyślności w sprawie ceł na stal z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy.

  Państwa członkowskie Unii Europejskiej odrzuciły propozycję nałożenia ceł na wyroby płaskie gorącowalcowane pochodzące z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy. Wcześniej, w wyniku skargi europejskich producentów stali zrzeszonych w Euroferze, Komisja Europejska zaproponowała nałożenie ceł antydumpingowych w wysokości do 33 proc. Nie miałyby one jednak zastosowania, jeśli produkty sprzedawane byłyby w cenie przekraczającej ustaloną cenę minimalną wynoszącą 472,27 EUR (568 USD) za tonę. Część krajów uznała taką propozycję za zbyt radykalną, inne zaś za niewystarczającą.

  Sprawą zajmie się teraz komitet odwoławczy, złożony ze wszystkich członków UE. Komisja może zrewidować swoją propozycję, może ona też zostać ostatecznie oddalona w przypadku zebrania większości głosów państw członkowskich, reprezentujących jednocześnie wspólnie ponad połowę mieszkańców Wspólnoty. Komitet zbierze się w dniu 25 września lub później.

  Postępowanie może zakończyć się nałożeniem ceł ostatecznych nie później niż 6 października 2017 roku. Wcześniej z postępowania wyłączona została Serbia.
  (Reuters)

  Dalsza współpraca ArcelorMittal Ostrava ze Škodą

  ArcelorMittal Engineering Products, spółka zależna ArcelorMittal Ostrava przedłużyła kontrakt ze Škoda Transportation na kolejne trzy lata. Trwająca od 2013 roku współpraca opiewała na dostawę osi do tramwajów produkowanych przez Škodę na rynki zagraniczne. Do tej pory dostarczono ponad tysiąc sztuk tego wyrobu.
  (SteelGuru)

  Salzgitter pozostaje w Ameryce

  Reuters poinformował, że niemiecki koncern Salzgitter nie planuje zamknięcia fabryk w Stanach Zjednoczonych, pomimo nałożonych niedawno ceł importowych na niektóre z jego produktów.

  Prezes Zarządu Heinz Joerg Fuhrmann powiedział w wywiadzie dla Die Welt, że "obecna polityka w Stanach Zjednoczonych nie stanowi zaproszenia dla inwestycji zagranicznych. Będziemy się o wiele baczniej przyglądać naszym inwestycjom w Ameryce niż jeszcze kilka lat temu, ale jasnym jest, że nie mamy w planach zamykania zakładów.”

  W marcu Departament Handlu po przeprowadzeniu dochodzenia orzekł, że niektórzy producenci z Europy i Azji dopuścili się dumpingu w odniesieniu do blach grubych na rynku amerykańskim, nakładając cło w wysokości od 3,62 proc. do 148 proc. Dla Salzgitter stawka ta wyniosła 22,9 proc.

  W Stanach Zjednoczonych Salzgitter zatrudnia 1411 osób czyli 8,2 proc. wszystkich swoich pracowników, zaś 12 proc. skonsolidowanej sprzedaży pochodzi właśnie z tego regionu.
  (Reuters)

  Podejrzenie zmowy w Niemczech

  Niemiecki organ regulujący konkurencję poszerzył śledztwo w sprawie podejrzenia naruszenia prawa antymonopolowego w przemyśle stalowym. Rzecznik urzędu potwierdził w rozmowie z Reuters, że „przeprowadzono w dniach 22, 23 i 24 sierpnia poszukiwania w siedmiu firmach działających w segmencie wyrobów płaskich, a także w trzech prywatnych domach. Istnieje podejrzenie zmowy pomiędzy firmami ".

  Dochodzenie rozszerza bieżące śledztwo w sprawie zmowy obejmujące producentów i sprzedawców stali nierdzewnej, producentów samochodów i dostawców, a także kuźnie.

  Koncern ArcelorMittal oświadczył, że przeszukania miały miejsce w jego siedzibach w Niemczech, dodając, że podjął pełną współpracę z władzami. Salzgitter również potwierdził fakt przeszukań w dniu 22 sierpnia pod zarzutem naruszenia przepisów antymonopolowych.

  Natomiast firmy Thyssenkrupp oraz Kloeckner & Co zaprzeczyły, jakoby również w ich siedzibach miało dość do przeszukań.
  (SteelGuru)

  Eurofer chce zmiany podejścia do CO2

  Europejskie Stowarzyszenie Stalowe (EUROFER) zaapelowało do Komisji Europejskiej o włączenie podejścia kładącego nacisk na cyklu życia produktu do przepisów dotyczących emisji CO2 po 2020 r. Komisja ma zamiar opublikować propozycję regulacji pod koniec 2017 r., obejmującą limity emisji CO2 dla pojazdów do roku 2030.

  "Obecny projekt przepisów dotyczących emisji CO2 w odniesieniu do pojazdów koncentruje się tylko na emisjach z rury wydechowej, które występują podczas fazy użytkowania. Nie uwzględnia on coraz ważniejszych emisji z fazy produkcji i wycofania z eksploatacji "- powiedział Axel Eggert, Dyrektor Generalny EUROFER.

  "Z pomocą badań przeprowadzonych przez Politechnikę Berlińską stwierdziliśmy, że dobrowolne wykorzystanie LCA (Life Cycle Assessment, ocena cyklu życia) w połączeniu z systemem handlu emisjami CO2 jest najbardziej pragmatycznym i akceptowalnym podejściem do wprowadzenia myślenia o cyklu życia do rozporządzenia. Pomoże to ocenić ekologiczność pojazdów w bardziej holistyczny sposób ", dodał Eggert.
  (Eurofer)

  Umowa ramowa Ferrum z Węglokoksem

  Spółka poinformowała w komunikacie o zawarciu porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań wobec Węglokoksu w wysokości 17 mln zł. Kwota powiększona o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będzie regulowana w miesięcznych ratach płatnych począwszy od dnia 30 września 2017 r. do końca marca 2018 r.

  „Strony porozumienia ustaliły również, że w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie i wysokości określonym w harmonogramie spłat, Węglokoks ma prawo postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym.”
  (ISBNews)

  Ukraina będzie wspierać rodzimych producentów rur

  Podczas spotkania z wiceminister handlu Natalią Mykolską, ukraińscy producenci rur wyrazili obawy wobec polityki antydumpingowej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Białoruś, Kazachstan, Rosja, Armenia, Kirgistan), która nałożyła cła od 18,9 proc. 37,8 proc. na ukraińskie wyroby rurowe. Na wniosek ukraińskich hut środki te poddane zostaną ocenie.

  "Ważne jest, abyśmy mogli przeciwdziałać środkom, które ograniczają dostęp ukraińskich rur do rynków zagranicznych", powiedziała w komunikacie po spotkaniu Mykolska. "Będziemy zatem rozważyć możliwość ochrony praw i interesów Ukrainy w sferze handlu i sfery gospodarczej w ramach mechanizmów przewidzianych w porozumieniach WTO".

  Ministerstwo zauważa, że środki blokujące dostępu dla ukraińskich rur, zwłaszcza do tradycyjnych rynków, takich jak Kazachstan i Białoruś, są "sztuczne i nie odpowiadają normom międzynarodowego prawa handlowego ustanowionym przez Światową Organizację Handlu"
  (Kallanish Steel)

  Thyssenkrupp sfinalizował sprzedaż brazylijskiego oddziału

  Niemiecki koncern otrzymał wcześniej wynegocjowaną cenę 1,5 mld Euro za sprzedaż CSA Siderúrgica do Atlântico do Ternium, kończąc tym samym swoją aktywność w Ameryce Południowej. Jak podano w komunikacie, transakcja znacząco zmniejsza zadłużenie finansowe netto grupy i przyczynia się do spodziewanej poprawy relacji długu netto do kapitału własnego. Sprzedaż CSA wchodzi w życie z mocą wsteczną od 30 września 2016 r.

  W 2014 roku Thyssenkrupp zbył swoje północnoamerykańskie zakłady do ArcelorMittal i Nippon Steel.
  (Thyssenkrupp)

  Izostal i Stalprofil z umową dla Gaz-System

  Izostal S.A. poinformował, jako lider konsorcjum (w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A.) o podpisaniu umowy częściowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych do budowy gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości około 45 km.
  Umowa ma być realizowana w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 maja 2018 roku. Jej wartość to 71,97 mln zł netto (88,53 mln zł brutto).
  (Izostal)

   

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint