Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Więcej walki z szarą strefą

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Nie zmniejsza się determinacja administracji w walce z szarą strefą. Po zmianach z 2016 roku takich jak pakiet paliwowy, jednolity plik kontrolny czy kontrola optymalizacji podatkowej system został uszczelniony o 5,5 mld zł. Biorąc pod uwagę wielkość luki, szacowanej przez PwC na 45 mld zł podatku CIT i drugie tyle VAT, wydaje się to stosunkowo niedużo ale plany rządu wyglądają ambitnie. Do 2020 roku wdrażane rozwiązania mają przynieść budżetowi dodatkowe 33 mln zł.

  W związku z tym Rada Ministrów uruchamia kolejne projekty. Ostatnio dzieliłam się z Państwem uwagami dot. funkcjonowania KAS oraz założeń split paymentu – dziękuję za wszystkie opinie i spostrzeżenia. Polska Unii Dystrybutorów Stali wzięła udział w konsultacjach projektu „podzielonej płatności” i wystosowała swoje uwagi do ustawy.

  Natomiast w minionym tygodniu premier Morawiecki dziękował wszystkim wdrażającym pakiet przewozowy. System monitorowania drogowego SCENT działa od połowy kwietnia i ma na celu monitorowanie przewozu towarów poprzez jego rejestrację w systemie Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr, poza paliwami płynnymi, dotyczy przewozu alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Ostatnie dwa tygodnie przyniosły kolejne doniesienia o działaniach wymierzonych w szarą strefę.

  W konsultacjach jest obecnie tzw. pakiet tytoniowy stanowiący zestaw działań do walki z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, który generuje ok 6 mld zł straty z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT.

  Z kolei 7 czerwca nastąpiło podpisanie w Paryżu konwencji o zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, której współinicjatorem była Polska. Chodziło o wypracowanie narzędzi prawnych do zwalczania agresywnej optymalizacji podatkowej. Globalne straty w dochodach z powodu erozji podstawy opodatkowania oraz przenoszenia zysków wynoszą od 100 do 240 mld USD rocznie. Projekt nakierowany był na stworzenie mechanizmów reagowania przez państwa na działania, które prowadzą do zmniejszania się podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów do miejsc o niskim poziomie opodatkowania lub nienakładających podatków. Konwencja daje również np. możliwość zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania za pośrednictwem jednego wielostronnego instrumentu prawnego, co ma przede wszystkim umożliwić szybkie i jednoczesne wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

  Dobiegły końca także konsultacje obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku. To rozwiązanie, choć ma być uruchomione już 1 września, budzi jednak bardzo dużo kontrowersji i w chwili obecnej wciąż jest na etapie prac Rady Ministrów.

  Biorąc pod uwagę mnogość inicjatyw i projektów mających na celu poprawę ściągalności podatków i ograniczenie szarej strefy należy mieć realną nadzieję, że przynajmniej część z nich efektywnie wpłynie na wyniki budżetu. W Wieloletnim Programie Finansowym Państwa przedstawionym w kwietniu br. zapisano, że rok 2018 ma przynieść 6-8 mld dodatkowego dochodu z tytułu ograniczenia luki podatkowej.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint