Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Szkolenia we współpracy z PKF Polska

  Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez firmę PKF Polska.
  Dla członków PUDS przysługuje zniżka 15% na udział w szkoleniu.

  Szkolenia Centrum Edukacji PKF Wrzesień 2018


  1. MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami
  Termin: Warszawa 06.09.2018

  MSSF 15 wprowadza jeden 5-stopniowy model ujmowania przychodów, wspólny dla wszystkich rodzajów transakcji, dla wszystkich przedsiębiorstw i branż oraz oznacza konieczność zmian w dotychczasowych systemach biznesowych.
  Wartość przychodów jest kluczową informacją finansową określającą bieżące rezultaty spółki, jej kondycję finansową, ale i przyszłe perspektywy. Nowy standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące przychodów, w pełni integruje rozwiązania księgowe w obu systemach rachunkowości: MSSF i US GAAP.
  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/mssf-15-%E2%80%93-nowe-podejscie-w-ujmowaniu-przychodow-tytulu-umow-klientami-3221#2
  2. Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych
  Termin: Warszawa 06.09.2018r.
  Cel szkolenia:
  Uczestnicy tego szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę dotyczącą:
  •    sporządzenia analizy porównawczej
  •    miar statystycznych stosowanych w benchmarkingu
  •    kryteriów selekcji stosowanych w benchmarkingu
  •    stosowanych wskaźników
  •    ewentualnych korekt na podmiotach porównywalnych

  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/analizy-porownawcze-zasady-sporzadzania-stosowanie-metod-szacowania-dla-potrzeb-cen-transferowych-3118#2

  3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe
  Termin: 06. 09.2018r.  Warszawa
  Cel szkolenia:
  - przekazanie w sposób, jasny i zrozumiały tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych zarówno po stronie pracownika jak i firmy. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili ustrzec się wielu pułapek i błędów przy rozliczaniu podróży pracowniczych.

  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-2018-roku-zasady-rozliczania-oraz-konsekwencje-podatkowe-3124#2

  4.    Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7
  Termin: 07.09.2018r.  Warszawa
  Cel szkolenia:
  •    Poznanie zasad sporządzania sprawozdania z przepływów
  •    Umiejętność analizy wpływu zmian pozycji bilansowych na przepływy
  •    Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności operacyjnej
  •    Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności inwestycyjnej
  •    Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności finansowej
  •    Umiejętność wykorzystania danych ze sprawozdania do analiz finansowych
  5.    CIT-TP Praktyczne aspekty
  Termin: 11.09.2018r. Warszawa
  Cel szkolenia:
  - zaprezentowanie uczestnikom techniki wypełnienia dokumentu CIT TP odpowiednio PIT TP przy uwzględnieniu aktualnej regulacji prawnej oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych
  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

  6.    Inwestowanie na giełdzie-od czego zacząć?
  Termin: 11-12 09.2018r.  Warszawa
  Cel szkolenia: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozpoczęcie samodzielnego inwestowania na giełdzie. W oparciu o przekazaną wiedzę, uczestnik będzie mógł świadomie budować swój portfel inwestycyjny. Zdobyta wiedza otworzy drogę do budowania własnych strategii inwestycyjnych w oparciu o przekazane sposoby selekcji i wyceny akcji. Szkolenie uchroni też od popełniania najczęściej spotykanych błędów inwestycyjnych początkujących. 

  7.    Samochód w firmie - aspekty podatkowe
  Termin: 12.09.2018r.  Warszawa
  Obserwując rosnące zainteresowanie tematyką rozliczania samochodów firmowych, pragniemy zaprosić osoby zajmujące się ta tematyką do uczestnictwa, w szkoleniu które organizujemy. Uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie skutków w podatku VAT, CIT i PIT związanych z wykorzystaniem samochodu w firmie.

  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/samochod-w-firmie-aspekty-podatkowe-3099#2
   
  8.    Finansowy niezbędnik dla niefinansistów
  Termin: 13-14.09.2018r.  Warszawa
  Cel szkolenia:
  uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności. Nauczą się przewidywać
   i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.

  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/finansowy-niezbednik-dla-niefinansistow-3217#2

  9.    Podatek VAT kompendium zmian 2017-2018 r.
  Termin: 14.09.2018r.  Warszawa
  Cel szkolenia:
  Poznanie zmian w zakresie podatku VAT za 2017-2018 r.

  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-2017-2018-r-3260#2
  10.    RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych.
  Termin: 20.09.2018r.  Warszawa

  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/rodo-w-ksiegowosci-ochrona-danych-osobowych-w-zwiazku-ze-swiadczeniem-uslug-rachunkowo-ksiegowych-3261

  11.    Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie
  Termin: 21.09.2018r.  Warszawa
  Cel szkolenia:
  Przekazanie wiedzy o prewencji i wykrywaniu oszustw księgowych z uwzględnieniem przypadków dokonywanych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych oraz „kreatywnych” zachowań na poziomie pojedynczych zapisów księgowych.
  Zarejestruj się już dziś:
  https://pkfszkolenia.pl/falszowanie-sprawozdan-finansowych-zapobieganie-i-wykrywanie-3334#2
  12.    Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw
  Termin: 24-25.09.2018r.  Warszawa
  Korzyści ze szkolenia:
  Uczestnik szkolenia pozna 4 najważniejsze rodzaje papierów wartościowych. Po szkoleniu będzie wiedział do czego one służą oraz jak inwestować za ich pośrednictwem. Zdobędzie też umiejętność określenia zmian w ich wartości. Korzyścią wynikająca ze szkolenia jest również poszerzenie wiedzy
   o mechanizmy i terminy używane na rynku kapitałowym.

  Zarejestruj się już dziś:

  https://pkfszkolenia.pl/akcje-kontrakty-opcje-i-obligacje-od-podstaw-3293#2
  13.    Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej
  Termin: 25.09.2018r.  Warszawa
  Korzyści ze szkolenia:
  Nabycie umiejętność interpretacji przepływów pieniężnych jednostki.
  14.    Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
  Termin: 26.09.2018r.  Warszawa
  Korzyści ze szkolenia:
  Doskonalenie umiejętności z zakresu interpretacji sprawozdań finansowych.
  15.    Podatek dochodowy od osób prawnych- kompendium zmian
  Termin: 26.09.2018r.  Warszawa
  Korzyści ze szkolenia:
  - zapoznanie się ze zmianami w zakresie podatku CIT od 2017r
  - poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
  - wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa podatkowego
  16.    Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Termin: 27-28.09.2018r.  Warszawa
  Korzyści ze szkolenia:
  •    Poznanie narzędzi zarządzania strategicznego w zakresie budowania konkurencyjnego przedsiębiorstwa
  •    Poznanie praktycznych zasad budowania przewagi konkurencyjnej
  •    Nabycie umiejętności dokonania oceny stanu firmy w zakresie zdolności konkurowania na rynku
   

  Organizator:

  Centrum Edukacji PKF

  Katarzyna Szymczyk

  Tel. 22 560-76-55

  katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint