Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Szkolenia we współpracy z PKF Polska

  Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez firmę PKF Polska.
  Dla członków PUDS przysługuje zniżka 15% na udział w szkoleniu.

  Szkolenia Centrum Edukacji PKF Sierpień/Wrzesień 2018

  1. Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości

  Termin: Warszawa 28.08.2018r.

  Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dot. wyceny przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych, rynkowych i kosztowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw jak i zapoznają się z konkretnymi modelami wykorzystywanymi w procesie wyceny firm.

  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/wartosc-godziwa-wg-mssf-i-ustawy-o-rachunkowosci-3112#2
   
  2. Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych
  Termin: Warszawa 06.09.2018r.
  Cel szkolenia: Uczestnicy tego szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę dotyczącą: sporządzenia analizy porównawczej, miar statystycznych stosowanych w benchmarkingu, kryteriów selekcji stosowanych w benchmarkingu, stosowanych wskaźników, ewentualnych korekt na podmiotach porównywalnych
  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/analizy-porownawcze-zasady-sporzadzania-stosowanie-metod-szacowania-dla-potrzeb-cen-transferowych-3118#2
   
  3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe
  Termin: 06. 09.2018r. Warszawa
  Cel szkolenia: przekazanie w sposób, jasny i zrozumiały tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych zarówno po stronie pracownika jak i firmy. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili ustrzec się wielu pułapek i błędów przy rozliczaniu podróży pracowniczych.
  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-2018-roku-zasady-rozliczania-oraz-konsekwencje-podatkowe-3124#2
   
  4. Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7
  Termin: 07.09.2018r. Warszawa
  Cel szkolenia: Poznanie zasad sporządzania sprawozdania z przepływów. Umiejętność analizy wpływu zmian pozycji bilansowych na przepływy. Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności operacyjnej. Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności inwestycyjnej. Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności finansowej. Umiejętność wykorzystania danych ze sprawozdania do analiz finansowych.
  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cash-flow-techniki-sporzadzania-rachunku-zgodnie-uor-ksr1-msr-7-3090#2

  5. CIT-TP Praktyczne aspekty
  Termin: 11.09.2018r. Warszawa
  Cel szkolenia: zaprezentowanie uczestnikom techniki wypełnienia dokumentu CIT TP odpowiednio PIT TP przy uwzględnieniu aktualnej regulacji prawnej oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych
  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

  6. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Korekta zmian wprowadzonych od początku 2018r.
  Termin: 25. 09.2018r. Warszawa
  Cel szkolenia: W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę odrębnego źródła przychodów jakimi są „zyski kapitałowe”, podatnicy będą zobowiązani do wyodrębnienia przychodów i kosztów dotyczących poszczególnych źródeł na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej. By uniknąć problemów z tym związanych zapraszam do uczestnictwa w tym szkoleniu.
  Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-korekta-zmian-wprowadzonych-od-poczatku-2018r-3098#2
   
  Organizator:
  Centrum Edukacji PKF
  Katarzyna Szymczyk
  Tel. 22 560-76-55
  katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

   

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint