Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

  Polska Unia Dystrybutorów Stali zaprasza na szkolenie internetowe współorganizowane przez TMS Brokers i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  Agenda spotkania

  1. Stosowanie zabezpieczeń operacyjnych a stosowanie rachunkowości zabezpieczeń

  2. Warunki stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń:

   • Ograniczenia stosowania rachunkowości zabezpieczeń – instrument zabezpieczający i zabezpieczony, zabezpieczane ryzyka (jakie transakcje można zabezpieczać, a jakie ryzyka można zabezpieczać, jakimi instrumentami pochodnymi można zabezpieczać ryzyka), ograniczenia wykorzystania transakcji pochodnych w danym typie zabezpieczenia
   • Wymogi dokumentacyjne rachunkowości zabezpieczeń
   • Ewidencja powiązań zabezpieczających: zabezpieczenia wartości godziwej i przepływów pieniężnych.
  3. Ocena skuteczności zabezpieczenia ex-ante i ex-post

  4. Podsumowanie wad i zalet stosowania rachunkowości zabezpieczeń

  Więcej informacji na stronie www.

  Zapraszamy

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint