Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Szkolenia we współpracy z PKF Polska

  Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez firmę PKF Polska.
  Dla członków PUDS przysługuje zniżka 15% na udział w szkoleniu.

  Szkolenia wrzesień 2017


  Wrzesień 2017

  1.NOWE REGULACJE W ZAKRESIE KOMITETÓW AUDYTU W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

  Miejsce: Warszawa, 05.09.2017
  Cel szkolenia:
  W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego (JZP) odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez JZP, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej.

  Zarejestruj się już dziś: www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-4204


  2.MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI MSR MSSF

  Vademecum wiedzy praktycznej oraz najnowsze wymagania w tym zakresie

  Miejsce: Warszawa, 22.09.2017
  Cel szkolenia:
  Przekazanie wiedzy z zakresu systemu MSSF/MSR i jego zastosowania w praktyce zarówno w spółkach stosujących MSR/MSSF jaki i w spółkach, które co do zasady stosuję przepisy ustawy o rachunkowości

  Zarejestruj się już dziś: www.pkfpolska.pl/program-szkolenia-4181

  3.Flota czyli jak znikają firmowe pieniądze i gdzie szukać oszczędności

  Miejsce: Warszawa , 26 września 2017
  Cel szkolenia:
  Omówienie składowych TCO (Total Cost of Ownership) i ich wpływ na generowane koszty, przedstawienie metod i sposobów wyceny wartości floty, wskazanie zagrożeń wewnętrznych ze szczególnym naciskiem na niekontrolowane sposoby nakręcania kosztów oraz wskazanie kluczowych zagrożeń w zapisach umów wynajmu długoterminowego

  Zarejestruj się już dziś: www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-4180 

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint