Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Szkolenia we współpracy z PKF Polska

  Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez firmę PKF Polska.
  Dla członków PUDS przysługuje zniżka 15% na udział w szkoleniu.

  Szkolenia kwiecień i maj 2017

   

  1.Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach
  termin: 24.04.2017 Warszawa
  Cel szkolenia:
  Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady oskładkowania umów zleceń przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP. Przedstawimy jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Ponadto, poruszymy m.in. kwestie kwoty wolnej od potrąceń, a także stanowisko resortu pracy dotyczące świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w kontekście ustalania dochodu na potrzeby ZFŚS
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/program-szkolenia-4010


  2.Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT
  termin: Warszawa 24-25.04.2017r.
  Cel szkolenia:
  Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady rozliczania transakcji międzynarodowych, wskazane zostaną zasady opodatkowywania świadczeń nieodpłatnych. W ramach szkolenia zostaną wyjaśnione zasady towarzyszące rozliczaniu amortyzacji środków trwałych oraz kwalifikacji wydatków związanych z celami reklamowymi do kosztów uzyskania przychodów.
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3784


  3.Cash flow w praktyce
  termin: Warszawa 21.04.2017r.
  Cel szkolenia:
  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia rachunku przepływów pieniężnych. Dowiedzą się jakie są wzajemne relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow, a bilansem i rachunkiem zysków i strat. Ponad to, przedstawimy jak analizować i interpretować poszczególne dane zawarte w sprawozdaniu z przepływów finansowych, a także sporządzimy przykładowy rachunek Cash Flow.
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3385

  4.Środki trwałe w księgach rachunkowych
  termin: Warszawa 16.05.2017r.
  Cel szkolenia:
  Poznasz zasady ujmowania i wyceny środków trwałych zgodnie z regulacjami polskiego prawa bilansowego. Zilustrujemy proces ustalania wartości początkowej, dokonywania odpisów umorzeniowych i aktualizacyjnych środków trwałych. Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych.
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4019


  5.Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych w 2016 i 2017 roku

  termin: Warszawa 23.05.2017r.
  Cel szkolenia:
  Dowiesz się jak poprawnie stworzyć dokumentację podatkową, zgodną z przepisami ustawowymi. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli uniknąć błędów w przygotowaniu dokumentacji własnych transakcji oraz dobrze przygotować się do kontroli. Ponad to, zapoznasz się z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, metodami szacowania cen transferowych, oraz procedurami sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych.
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-2611


  6.Samochody i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych
  termin: Warszawa 24.05.2017r.
  Cel szkolenia:
  Poznasz zasady ujmowania i wyceny samochodów w księgach rachunkowych. Przeanalizujemy najnowsze interpretacje i wskazówki organów podatkowych i sądowych. Dowiesz się, jakie są zasady odliczania VAT i prowadzone ewidencje. Nauczysz się ujmowania kosztów eksploatacji aut w tym kosztów leasingu i wykorzystywania ich w działalności gospodarczej.
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4024

  7.Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne

  termin: Warszawa 30.05.2017r. 

  Cel szkolenia:
  Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów
  . Poznanie zasad fałszowania pism oraz technik ich zabezpieczenia. Poznanie metod badania i rozpoznawania fałszerstw w dokumentacji i podpisach. Zdobycie wiedzy na temat najczęściej stosowanych technik przez fałszerzy.

  Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4066

  8.Metody i techniki FBI prowadzenia wywiadu i rozpytań podejrzanego w przypadku wykrycia nadużycia w przedsiębiorstwie

  termin: Warszawa 31.05.2017r.
  Cel szkolenia:

  Zapoznanie się z  technikami przesłuchań stosowanych m.in.  w FBI. Przymus i groźby w przesłuchaniu w granicach prawa. Granice dopuszczalnych zabiegów przy przesłuchaniu . Sporządzenie prawidłowej dokumentacji przesłuchania 

  Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4073

  9.Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach
  termin: 31.05.2017 Warszawa
  Cel szkolenia:
  Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady oskładkowania umów zleceń przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP. Przedstawimy jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Ponadto, poruszymy m.in. kwestie kwoty wolnej od potrąceń, a także stanowisko resortu pracy dotyczące świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w kontekście ustalania dochodu na potrzeby ZFŚS
  Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/program-szkolenia-4010

   

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint