Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Podatność na przeróbkę plastyczną stali nierdzewnych

  Stale odporne na korozję charakteryzują się z reguły dobrą plastycznością, dzięki czemu znajdują różnorodne zastosowanie. Szczególne znaczenie mają wyroby płaskie ze stali odpornych na korozję, które uzyskują swoją wartość użytkową w wielu przypadkach dopiero w wyniku następnego procesu przekształcenia plastycznego. Do najważniejszych metod przekształcania wyrobów płaskich zalicza się głębokie tłoczenie.

  W zależności od występującego stanu naprężenia rozróżnia się “prawdziwe” głębokie tłoczenie (np. głębokie tłoczenie miseczkowe) i obciąganie. Przy “prawdziwym” głębokim tłoczeniu możliwe jest spływanie wykroju poprzez pierścień ciągadła, podczas gdy przy obciąganiu wykrój jest trzymany sztywno przez dociskacz i spływanie nie jest możliwe. Odkształcenie w tym przypadku następuje wyłącznie kosztem grubości blachy. Wiele wykonanych plastycznie elementów, szczególnie tych o skomplikowanej geometrii stanowi kombinację “prawdziwego” głębokiego tłoczenia i obciągania.

  Ponadto często stosowaną metodą przekształcania plastycznego wyrobów płaskich jest wyginanie. Może ono być przeprowadzane albo na prasie krawędziowej w tłoczniku albo też za pomocą profilowania rolkowego w klatkach walcowniczych. Przykładem tego ostatniego jest profilowanie na zimno i wytwarzanie rur wzdłużnie spawanych.
  W przypadku wyrobów długich ze stali odpornych na korozję stosuje się w pierwszym rzędzie objętościową obróbkę plastyczną na zimno. Należy do tego wyciskanie na zimno oraz spęczanie na zimno. Jako dalszą metodę obróbki plastycznej stosuje się przeciąganie. Ma ono na celu doprowadzenie wyrobu do pożądanego wymiaru (np. średnica drutu). W wielu przypadkach jest jednak wymagane związane z odkształceniem umocnienie przez zgniot. Typowymi przykładami są przeciąganie drutu sprężynowego jak również przeciąganie rur przy produkcji rur precyzyjnych.

  Ferrytyczne stale odporne na korozję zachowują się względem wymaganych sił odkształcających w przybliżeniu tak, jak stale niestopowe. W porównaniu jednak z niestopowymi stalami głęboko tłocznymi są one ograniczone w swojej odkształcalności, ponieważ w ramach pożądanych własności najwyższy priorytet ma odporność na korozję, a nie podatność na przeróbkę plastyczną. Przy głębokim tłoczeniu miseczkowym ferrytyczne stale odporne na korozję osiągają, dzięki ich dobrym właściwościom płynięcia, wysoki graniczny stosunek średnicy wykroju do średnicy stempla ( âmax > 2,0 ). Przy obciążeniu w procesie obciągania stale te są za to podatne na odkształcenia plastyczne tylko w ograniczonym stopniu. Mimo tego ograniczenia stale ferrytyczne stosuje się w wielu dziedzinach. Popularnymi elementami tłoczonymi są na przykład pokrycia i okładziny w architekturze, wytłoczki zlewozmywaków, wyroby płaskie, listwy ozdobne samochodów, połówki obudów katalizatorów jak również rury wzdłużnie spawane.

  Austenityczne stale odporne na korozję w porównaniu ze stalami niestopowymi i ferrytycznymi stalami odpornymi na korozję wykazują dużo większe umocnienie przez zgniot. Skutkiem tego jest wyraźnie wyższe zapotrzebowanie siły przy odkształcaniu plastycznym. Typowe materiały austenityczne zmieniają się podczas przeróbki plastycznej częściowo w martenzyt. Ta przemiana martenzytyczna ma niekorzystny skutek jednakże tylko przy wielostopniowym odkształcaniu plastycznym. Jeśli to konieczne, to może być ona znów usunięta przez wyżarzanie międzyoperacyjne.

  Przy głębokim tłoczeniu miseczkowym austenityczne stale odporne na korozję osiągają przybliżeniu taki sam graniczny stosunek średnicy wykroju do średnicy stempla ferrytyczne stale odporne na korozję.

  Wyraźnie korzystniejszą podatność plastyczną wykazują za to austenity przy naprężeniu w procesie obciągania. Z tego względu skomplikowane części tłoczone wytwarzane przede wszystkim z austenitycznych odpornych na korozję. Przykładem tego wewnętrzne drzwiczki i dna zmywarek naczyń, zlewozmywaki, rury itp.
   

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint