Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  MG Murbet rozbudowuje zakład produkcyjny

  Zakończenie pierwszego etapu inwestycji wraz z uruchomieniem linii produkcyjnych odbędzie się na przełomie 2011 i 2012 r. Wówczas nasze centrum serwisowe zwiększy sprzedaż nawet o 60 proc. - mówi Jakub Gróbarczyk, członek zarządu MG Murbet.

  MG Murbet wyda co najmniej 32 mln zł na zakup nieruchomości i rozbudowę istniejącego zakładu na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na jakim etapie jest realizacja inwestycji?

  Tylko produkcja i dostawy wyrobów o wysokich parametrach jakościowych umożliwiają naszym odbiorcom (producentom wyrobów końcowych) utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości. Stwarza to potrzebę nieprzerwanych badań oraz wdrażania nowych technologii produkcji, m.in. związanych z produkcją wyrobów o idealnej płaskości i gładkości. Temu celowi podporządkowana jest większość prowadzonych przez MG Murbet prac badawczych i inwestycji w coraz nowocześniejszy park maszynowy.

  Nasza spółka kupiła grunt o powierzchni ok. 8 ha. W ramach pierwszego etapu inwestycji budujemy nowe hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową oraz bocznicą kolejową o powierzchni ponad 7 tys. mkw. Łączna powierzchnia całego zakładu produkcyjnego w Ełku to ponad 20 tys. mkw. Jednocześnie jesteśmy w trakcie realizacji prestiżowych projektów polegających na zakupie innowacyjnych linii produkcyjnych umożliwiających wdrożenie technologii produkcji taśm i formatek z blach gorącowalcowanych w procesie ciągłym, produkcję wyrobów z zachowaniem perfekcyjnej płaskości i jakości powierzchni. Tak dynamiczny rozwój firmy wymaga również ciągłego usprawniania procesów zarządzania i komunikacji z kontrahentami poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych.

  O ile zwiększą się moce wytwórcze spółki po zakończeniu inwestycji?

  Zakończenie pierwszego etapu inwestycji wraz z uruchomieniem linii produkcyjnych odbędzie się na przełomie 2011 i 2012 r. Wówczas nasze centrum serwisowe zwiększy sprzedaż nawet o 60 proc. Planujemy dwa kolejne etapy inwestycji, które będą realizowane również na terenie Suwalskiej SSE.

  Jakie MG Murbet osiągnął wyniki finansowe i sprzedaż w pierwszej połowie 2011 roku?

  Obrót stalą wyniósł ponad 169 mln zł. (wzrost o 29 proc., licząc rok do roku), zysk netto 8 mln zł. Sprzedaliśmy 67.450 ton. W pierwszej połowie roku mieliśmy do czynienia z dwoma znacząco różniącymi się kwartałami – pierwszy był zaskakująco dobry, a w drugim nastąpiło znaczne pogorszenie koniunktury.

  Czy spodziewa się Pan poprawy koniunktury w branży w drugiej części roku?

  Spodziewam się umiarkowanej poprawy koniunktury zarówno do końca III kw. jak i do końca roku. Oczywiście dostrzegam wszystkie aktualne zagrożenia związane z zawirowaniami na rynkach światowych – lecz nie powinny mieś trwałego wpływu na pogorszenie sytuacji w naszej branży w Polsce. Wszystkie, zarówno realizowane, jak i planowane inwestycje MG Murbet przyczyniają się do wzrostu wolumenu produkcji, wartości sprzedaży oraz liczby zawieranych transakcji. Są to działania, które jednoznacznie potwierdzają naszą wiarę w możliwości dalszego rozwoju – a ten z kolei można realizować w oparciu długookresową dobrą koniunkturę na stal.

  Informacje o firmie

  Działający od 2001 r. MG Murbet to jeden z największych przetwórców blach w Polsce. Moce przerobowe zakładu sięgają 200 tys. ton rocznie. Spółka produkuje m.in. taśmy, formatki i przygotówki cięte na wymiar. Wyroby te powstają z blach stalowych zimno- i gorącowalcowanych, ocynkowanych, powlekanych oraz aluminiowych. MG Murbet zajmuje się również produkcją, stosowanych w budownictwie, profili do suchej zabudowy.

   

  Rozmawiała Magdalena Czekańska

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint